WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bruråk skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Bruråk skole. Foto: Jan Habberstad 2014

Bruråk skole ble oppført og tatt i bruk 12. september 1917. Den ble opprettet samtidig med daværende Bruråk skolekrets i 1917. Ved skolesentraliseringen på slutten av 1950-årene ble kretsen også utvidet med

de tidligere kretsene Hammer, Greistadløkken og Kvål, men skolen hadde fortsatt i høy grad preg av ”bygdeskole”.

De gamle skolebygningene står fortsatt i Bruråk, like ved krysset der veien til Solbakken tar av. Den gamle skolebygningen en toetasjes trebygning fra 1917, men er nå preget av mindre kledelige tilbygg fra ca 1951. På tross av dette vurderes bygningen til å være relativt godt bevart i antikvarisk forstand, bl.a har den originalvinduene i behold, og bør kunne få et nytt bruksområde. De nyere delene av den gamle skolen er et bygg fra 1959, tegnet av arkitekt Arne Flaa, og en fløy med bl.a vedskur (ark. Ingvar Tagseth) fra 1954 som binder sammen de to hovedbygningene.

Bruråk skole. Bilde fra januar 2014

Nyskolen stod ferdig 1999, og ligger like nord for kirken – nå med navnet Bratsberg skole. Heimdal MC-klubb benyttet området i mange år fram til 2019. En stiftelse har ansvaret for bygninger og vedlikehold. En fritidsklubb for ungdom drives nå der på frivillig basis

Bruråk skole

Se også

Kilde

  • Byantikvaren om skolene i Trondheim
  • Strinda bygdebok bind 1 side 555