WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Broder Brodersen Bang

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Broder Brodersen Bang (20.10.1784 – 30.01.1844 i Marken ved Skjelbreia), sønn av Carsten Gerhard Bang og Caterine Sara Maria Lysholm. Gift 18.08.1812 i Ålesund med Anna Helene Heide (18.11.1792 i Borgund - 21.07.1873 Thomas Angells Hus), datter av handelsmann Arnt Nicolai Heide og hans 2den hustru Birgitte Marte Hammond. Barn:

  • Carsten Gerhard Nicolai Bang (18.01.1815 i Borgund, konfirmert 15.04.1830 Trondhjem), styrmann/seilmaker Kristiansund – emigrerte fra Kristiansund 28.06.1887,
  • Peter Berthonius Knoph Bang (12.12.1817 Leka – konfirmert 29.04.1832 Trondhjem – 03.12.1889 Trondhjem) skomaker,
  • Broder Anton Gotfred Bang ( 20.01.1820 Leka – 06.10.1826 Trondhjem),
  • Marcus Frederik Bang ( 27.06.1822 Leka – død 15 år gammel),
  • Eulalia Bang (10.10.1827 Trondhjem -27.10.1879 Trondhjem),
  • Nicoline Johanne Bang (16.09.1830 Trondhjem – 24.07.1869 Ålesund).


"Han drev paa mange ting, men blev intet, boede på Byaasen ved Trondhjem"

Avskrift av skifteforhandlingsprotokollen ( side 1 og 2 – hele protokollen er på ca 20 sider) Frederik D. Timme Sorenskriver og skifteforvalter i Sælboe og Strinde Sorenskriverie. Ridder af Dannebrog Gjør vitterligt: At Aar 1844, den 1. juli blev Skifteret satt paa Sorenskriveriet til Slutning af Boet efter Broder Bang, der døde paa gaarden Morken i Bynes Tinglaug den 30. Januar d. Aa. Retten betjentes af Sorenskriveren i Nærvær af undertegnede Vidner. Hvorda: Administrator oplyste at i boet er: 1844 den 6. mars Proklama udlyst med 12 ugers Varsel og bekjendtgjort 3. gange Trondhjems Adresse-avis, saalydende: Proklama. Broder B. Bang der senest opholdt sig paa Gaarden Marken i Bynæs, er ved døden afgaat og hans Bo taget under Skiftebehandling. Den afdøde har efterladt sig Enke og 4 Børn, af hvilke Enken, en søn og en Datter opholde sig i Christiansund, samt en Søn og en Datter i eller ved Christiania. Disse saavelsom Boets Kredi og Debitorer indkalles herved med lovligt Varsel at Melde sig for undertegnede Skifteforvalter. Strinde og Sælboe Sorenskriverie, den 6. mars 1844 Timme Ovenstaaende Proklama er indført i Trondhjems Adresseavis No 30, 31 og 32 den 9., 12. og 14. Marts 1844 1844 den 19. Marts Registringsforretning afholdt sålydende: Aar 1844 den 19. Marts infandt jeg mig Knud Hougan paa Gaarden Marken for paa Hr. Sorenskriver Timmes Vegne at registrere Eftelandenskaberne efter en der afdød Broder Bang, som døde den 30. januar sistleden. Hans efterladte er opgivet at være: Enkemadame Bang, med hvem han var separe-ret, hvilken fortiden opholder sig i Christiansund og havde i Ægteskab avlede Børn navnlig: 1. Søn Carsten Bang 24 à 25 aar gammel, opholder sig i Christiansund, 2. Peter Bang (Alder vides ikke) op-holder sig i Christiania, 3. Datteren Eulalia Bang, omtrent 16 à 18 aar gammel, opholder sig Christi-ania og 4. Datteren Nicoline Bang noget yngre og opholder sig hos sin moder i Christiansund. Som Vuderingsmænd mødte Christen Gaustad og Knud Berg. Efter at Johan Marken som rette Vedkommende var paalagt rigtig at forvise alt Boet tilhørende til Registrering.

Kilde

  • 1. F.E.Hundrup. Oluf Bangs Efterkommere på Sværdsiden, 1875, korrigert i Personalhistorisk tidsskrift, 1, rekke, III, s 279-286