WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brit Skjelbred

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Brit Skjelbred

Brit Skjelbred, født 1949 i Trondheim, ble i 2015 konstituert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ny fylkesmann etter Jørn Aksel Krog. Skjelbred kommer fra stillingen som assisterende fylkesmann, og ble konstituert for inntil ett år. Dette ble senere forlenget til 2018, og hun ble historisk som siste fylkesmann i Sør-Trøndelag fylke.

Skjelbred har vært ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag siden 1995, og har arbeidet som plankoordinator, samordningsdirektør og direktør for kommunal- og beredskapsavdelingen, før hun for vel tre år siden fikk jobben som assisterende fylkesmann.

Brit Skjelbred tok eksamen artium ved Strinda videregående skole, er utdannet arkitekt fra daværende NTH og har tidligere arbeidet i Rennebu kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun har også vært politisk rådgiver i Landbruksdepartementet og statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Brit Skjelbred, født Olsen, er gift med Hans Daniel Skjelbred.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen