WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Breelvavsetning ved Torgård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Utgraving ved Kvenild 2004. Foto: K.H.Stomsvik
Ved Torgård er en markert, ryggformet breelvavsetning som er dannet samtidig med avsetningene ved Tiller og Ekle. Den kan følges sammenhengende fra Heimdal til Skjøla, og er avsatt foran en bretunge fra Klæbu. Sandlagenes helning viser at smeltevannet har rent mot Gauldalen.

Henvisning til NGUs kart: Se lokalitet nr 5 på Løsmassekart for Strinda

Torgård. Flyfoto H. Tollefsen Flyveselskap

Israndavsetningen ved Torgård danner et langstrakt høydedrag fra Heimdal til Skjøla. I vestskråningen av ryggen er det mange store grustak, som viser at den har stor betydning. Foto fra 1998 tatt av H. Tollefsen flyveselskap for NGU.

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid- landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker