WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brattøra

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Brattøra mot Brattørbrua. Foto: A. Lindahl 1890
Fra Lusparken mot Brattøra og Ladehammeren. Foto: A. Lindahl 1890
Trondheim havn 1951. Foto:Schrødersamlingen
Trondheim havn. Foto: Jan Habberstad 2014
Trondheim havn. Foto: Jan Habberstad 2014

Brattøra var opprinnelig navnet på sandørene vest for Nidelvas utløp til Jernbanebrua. Sandørene var bratte, fordi vannstrømmene i Trondheimsfjorden eroderte landet som besto av masser avleiret av elva på Nidareid etter istiden.

På Brattøra ble Øreting holdt. I 1658 fantes det et rettersted der. Brattøra ble etter hvert en tett bebygd bydel med en befolkning som for en stor del bestod av nordlandshandlere og småhandlere.

I forbindelse med oppmudringen av Trondheim havn fra 1880-årene ble et større område avgrenset av Ravnkloløpet, Ytre basseng, basseng IV, Nedre Elvehavn og Østre kanalhavn gitt det samme navnet Brattøra. Adkomstenn til Brattøra er i dag via flere bruer, Jernbanebrua, Brattørbrua, Verftsbrua, Nidelv vegbru, Nidelv jernbanebru, Pirbrua , Nordre avlastningsvei og Skansen bru. Tidligere gikk også St. Olavs bru over til Brattøra. En ny gang/sykkelbru fra Ila er også under planlegging.

På Brattøra ligger Trondheim jernbanestasjon siden 1881. Samferdsels-knutepunktet Trondheim sentralstasjon kom i 1995.

Bydelen Brattøra er har i perioden 1997-2014 fått flere av Trondheims største byggeprosjekter. Pirbadet åpnet i 2001. Et av Nordens største konferansehotell Clarion hotell åpnet i 2012 med 400 rom. Et stort akvarium er også under planlegging mot sjøsiden. Flere eldre bygg på Brattørkaia har eldre bygg måttet vike for nye og moderne høybygg, men noen fikk bestå som Tollboden. I august 2010 åpnet Rockheim i det gamle Mellageret. På nabotomten kom Miljødirektoratet i 2013.

Pirsentret som ligger et steinkast fra Pirbadet huser et stort antall bedrifter. Helt sør-øst på Brattøra ligger Rica Nidelven hotell, Ellers består Brattøra i stor grad av godsterminaler og jernbanespor. Trondheim sentralstasjon, byens knutepunkt for buss- og togforbindelser, ligger også her. Trondheims nyeste motorvei "Nordre Avlastningsvei" går via Brattøra, der du ankommer via Pirbrua og drar ut fra øya via Ilsviktunnelen. Veien åpnet juni 2010.


Kjølelagret i Trondheim

Trondhjems havn med Kjølelagret 1936

Brattøra i 1985

Brattøra 1985.

Kilde

1. Trondheim byleksikon


Eksterne lenker