WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Bratsberg kirke

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Koordinater: 63°20′50.903″ N 10°28′52.313″ Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Bratsberg kirke
Bratsberg kirke 2015. Foto: Jan Habberstad
Bratsberg kirke, Bruråk, nord for Bratsbergvegen, sognekirke for Bratsberg sogn i Tempe prestegjeld, innviet 4. desember 1850; 450 sitteplasser. Kirken er en korskirke i panelt tømmer, oppført 1850 (ark. Hans D. F. Linstow og Ole Henriksen), påbygd 1905, restaurert 1972.

Det var biskop Jacob Hersleb Darre som åpnet kirken.

Den opprinnelige altertavlen fra 1850 er utført av Eilert Balle Lund, mens den nåværende er utført 1962 som trerelieff av Knut Skinnarland. Av gammelt inventar finnes blant annet et dåpsfat i messing fra 1638. Orgelet ble installert 1913, og kirken har to klokkerfra henholdsvis 1850 og 1989.

Bratsbergs gamle kirke lå på gården Bratsberg Øvre, og var en Y-formet tømmerkirke fra 1663; den etterfulgte en eldre trekirke på samme sted. Kirken ble 1769 solgt til justitsråd Henrik Hornemann (født 26.03.1738, død 15.08.1807), men 1807 igjen tildømt kongen. 1837 ble den solgt til Bratsberg sogns allmue for 520 spesidaler. Kirkens eiendom bestod da av gården Greistad. Kirken ble revet 1859.

Bratsberg kirkegård ble tatt i bruk 1850. Den har et areal på 6 daa.

Se også

Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996
  • Årbok for Nardo historielag 1995 (Njardalhol)
  • Strinda bygdebok bind 2

Interne lenker