WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bratsberg gamle kirkested

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartutsnitt Strindamarka med kulturminner
Fil:Navn
Bilde mangler foreløpig

Lokalitetsnavn: Bratsberg gamle kirketård
Stedsangivelse:

Bratsberg Østre, 119/2

Beskrivelse:

Bratsberg gamle kirkegård. ID 156893 Askeladden: BRATSBERG, gnr. 119 Bratsberg (Bratsberg sogn).

Lokalisering og avgrensing av Bratsberg gamle kirkested er uavklart. Nåværende kirke i Bratsberg, en laftet tømmerkirke med korsformet grunnplan, ble satt opp på (gnr. 121) Kvål i 1850, ca. 1.5 km nordøst for den gamle kirkens tomt. Fram til dette tidspunkt hadde kirken stått på (119/2) Bratsberg, på det som i dag er en lav, rektangulær forhøyning i åkeren rett østnordøst for og inntil dagens gårdstun (ned fra 119/2 på ØK). Rett sør for forhøyningen er det ved flere anledninger i forrige århundre blitt funnet skjeletter og trekister ved pløying og grøftegraving. En kirke på Bratsberg ble revet kort før 1663, trolig en stavkirke, da en laftet tømmerkirke med Y-formet grunnplan ble reist på samme sted som den foregående. I 1845 ble denne funnet å være i for dårlig stand til at det ville svare seg å utføre vedlikehold, samtidig som det ble hevdet at den lå usentralt til i forhold til bygdas befolkningsmessige tyngdepunkt (Brendalsmo 2006:525f m/ref.). Det er ikke omtalt prestebol til kirken i middelalderen. Klüwer (1823a:44) noterte følgende om fornminner på Bratsberg: “Ved Bratsbergs Annexkirke findes en betydelig Mængde Kæmpehouge, for det meste steenlagte”. To av dem er blitt utgravd og kan dateres til eldre jernalder. I den ene fantes ei helle med en innskrift i den eldre runerekke, muligens et mannsnavn (Petersen 1939:46f). Fortsatt finnes det en gruppe forhøyninger/ hauger på et lite område i åkerkanten rett nord for tunet og som sannsynligvis er gravhauger. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-70).

Personer:

Gårdsnummer/bruksnummer: På grunnen til gnr 119/2
Størrelse-utstrekning: Ca 800kvadratmeter
ID-nr i Access database: 168
Kartplassering:Nr 32 på kartet
Koordinat Ø:
Koordinat N:
Høyde over havet:
Kulturminnetype: Kirkegård
Status: Sikker
Registrert dato: 17.11.2002
Registrert av: Hans Saksvik og Magnus Skjetne
Tilvist av:
Anslått datering: Nyere tid, før 1850
Litteratur: Askeladden
Historielag: Nardo og Bratsberg
Historielagskode: 1601-3 NBHL

Se også

  • Oddbjørg Høiås. Fra kirke til anneks. Njardarholl 2016