WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøset gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Brøset gård ca 1910. Foto: Johan Edvard Jørgensen
Kart over Brøsetgårdene

Brøset gård, gnr 14 bnr 1, lå på vestsiden av Brøsetvegen omtrent der den nordre innkjøringen til Reitgjerdet sykehus ligger. I 1661 var borgermester Lauritz Bastiansen Stabel eier av gården. I 1706 overtok veier og måler Lorentz Angell. Auksjonsdirektør Markus Busch var eier fra 1723, og gården fulgte hans etterslekt til den i 1813 ble solgt til regimentskvartermester Henrik Lysholm Angell.

I årene 1809, 1810 og 1812 frasolgtes fra Brøset 3 parseller ved Valentinlyst gård.

Fra 19. november 1823 tilhørte Brøset stadshauptmann og brennerieier Jørgen B. Lysholm. Lysholm døde i 1843 og hans enke solgte gården i 1853 til Elisæus Vivikus Wessel.

I 1866 omfattet gården 400 dekar dyrket jord. Wessels enke solgte gården i 1889 til dr. Anton Julius Sand. Dr. Sand solgte denne gård og Reitgjerdet (51/4) i 1915 til Ole O. Hogstad. Hogstad solgte disse eiendommer i 1918 til grosserer Arnt Elias Hårberg.

Staten kjøpte Brøset av Hårberg i 1920 og slo den sammen med Sommerro (51/1), hvor det hadde vært drevet leprahospital siden 1861. Reitgjerdet ble omgjort til psykiatrisk sykehus i 1921. I 1931 satte en av pasientene på Rotvold asyl fyr på gården som brant ned, se Mordbrenneren fra Brøset. Ny gårdsbebyggelse ble oppført på østsiden av Brøsetvegen. Låven ble revet for å gi plass til en barnehage, men stabburet som opprinnelig stod ved den gamle gården, står fortsatt.

Brøset1903

Fra kirketårnet i Strinda kirke kan vi se gården Brøset ligge bak og til venstre for Søndre Reitgjerdet. Bilde fra 1903.

Brøset gård før brannen

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon