WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Boye Christian Riis Strøm

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Boye Christian Riis Strøm, (18.6.1847 i Grue- 5.2.1930 i Tromsø), stiftamtmann, statistiker, var sønn av foged, senere borgermester i Trondheim Sivert Christensen Strøm og l. hustru Ibertine Margrethe Christiane Riis, f. i Grue 18.6.1847, d. i Tromsø 5.2. 1930. Gift i Trondheim 14.7. 1874 med Bergljot Klingenberg, f. der 13.2.1850 d. i Tromsø 28.12.1895, datter av grosserer og russisk konsul Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg og Martha Angell Lysholm.

Boye Strøm blev i 1864 student fra Nissen skole i Kristiania. Han følte sig dragct til naturvidenskapen, men valgte likevel jussen. Han deltok ivrig i Studentersamfundet og var i 1870 medlem av styret under Bjørnstjerne Bjørnsons første formannsår. Efter juridisk embedseksamen i 1870 blev han i 1871 sorenkriverfullmektig i Nordre Gudbrandsdalen, i 1873 kopist i Indredepartementet,i 1877 kgl fullmektig der, i 1878 sekretær i Det statistiske Centralbyrå, og i 1882 konstituert direktør sammesteds. I 1889 blev han utnevnt til stiftamtmann i Tromsø og forblev i embedet til han på ansøkning fikk avskjed i 1915.

Strøms første litterære produksjon falt også på statistikkens område. der han viste stor aktivitet og utgaven rekke publikasjoner, bl. a. redigerte han 1888 de første 8 årganger av "Statistisk arbog for Kongeriget Norge". Men særlig må nevnes hans innsats som forfatter av bind XI, "Stavanger Amt", av verket "Norges Land og Folk" . trykt 1888 som det første utkomne bind i serien. - Efter sin tiltreden som stiftamtmann skrev han samtlige fem årsberetninger om Tromsø amt for årene fra 1886 til 1915 (trykt i .. Norges officielle statistik" ) . Man merker i disse statistikerens innsikt i økonomiske og andre forhold en hans amtsberetninger gir fremfor alt et levende og fyldig billede av den veldige utviklingen i hans embedstid der nord, noget som gjor hans beretninger til kildeskrifter av rang.

Kilde

  • 1. Nils A. Ytreberg - Norsk biografisk leksikon bind s 130
  • 2. Wikipedia

Eksterne kilder