WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Blussuvoll Vestre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Blussuvoll Vestre, dato ukjent.
Foto: Flickr

Blussuvoll Vestre, gnr 58 bnr 2, Paul Fjermstads veg 17, ble i 1819 solgt til kjøpmann Ole Normann, som i 1838 igjen solgte til kjøpmann Ole A. Moe.

Samtidig ble en parsell på 63 dekar, som fra 1810 hadde vært bygslet bort til forlikskommisær C.L.Buck, utskilt som eget bruk og kalt Kvilhaugen.

Fra 1877 til 1907 var Claus Berg eier av Blussuvoll Vestre, og i 1924 overtok August Hernes (28.09.1880- 02.12.1957). Gården er fra 1914 utparsellert til villabebyggelse.

Hovedbygningen er oppført omkring 1820. Bygningen ble fredet i 1923.

Laftet våningshus i halvannen etasje med gjennomgående midtark hvis mønehøyde flukter med valmtakets. Dette er tekket med lappheller. Saltaket er tekket med fasettskifer. Bygningen har stående, profilert tømmermannspanel og gesimsbånd som er trukket over arken, hvor det fungerer som horisontalbånd mellom etasjene. For øvrig har den strengt symmetriske og helt like langfasader med sentrerte innganger og enkelt, opprinnelig fasadeutstyr. De moderne tofløyede dørene er utstyrt med enkle empire-omramminger i form av kannelerte pilastre som bærer en arkitrav. Over midtgavlens tre vinduer står segmentformede vinduer, hvorav ett fremdeles er opprinnelig. Huset har nå torams vinduer, sistnevnte uformet av ark. Wilhelm Swensen på 1960-tallet. Enkelte av disse er fornyet på 1980-tallet og ca. 2000. De eldre glassene ble ble 1960-tallet så vidt mulig flyttet over. Alle vinduene har opprinnelige gerikter, med konsollbåret overstykke. Søndre gavlsides ark skriver seg fra omkring 1960, mens en sveitserstilsveranda i 2. etasje ble fjernet omkring 1950. Mot hagen i sørvest er det en ny dør. Planen hadde opprinnelig gjennomgående midtgang delt i to og dobbelt rekke rom av ulik størrelse på hver side.


Blussuvoll Vestre

Gården Blussuvoll Vestre i 2008 sett fra vest.
Foto: Jan Habberstad

Blussuvoll Vestre

Gården sett fra innkjøringen i Paul Fjermstads vei.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon

Eksterne kilder