WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Blaklieggen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Blaklieggen, gnr 83/4, Blaklieggen 3, var opprinnelig en parsell av Blakli som ble fradelt i 1939 og solgt til Alvin Haarsaker (03.03.1904 i USA - 26.07.1985), sønn av Blaklis eier Nicolai Haarsaker (29.9.1866-1.9.1953 i Strinda) og Anna (29.7.1876 på Ørlandet-13.1.1966).

Familien til Nicolai og Anna Haarsaker kom tilbake fra Amerika i 1910, der de 4 eldste barna av ialt 7 var født. De kjøpte først en gård i Malvik, og i 1924 kjøpte de gården Blakli. Gården Blakli ble delt mellom 2 av sønnene og det ble bygd nye hus på Blaklieggen.

Barn født i Norge:

  • Ingrid Charlotte Haarsaker (24.4.1911-8.1.1937)
  • Odd Haarsaker (23.12.1912-11.3.1998). Overtok Blaklieggen.
  • Svanhild Haarsaker (4.3.1917-26.9.1939)

Mye av det 140 dekar store arealet er utstykket til boligtomter.


Se også

  • Tordis Haarsaker Magne. Anna Johannesdatter Haarsaker- Njardarholl-Årbok 2021 Nardo og Bratsberg historielag


Widerøe Flyveselskaps flyfoto fra 1952

Gården Blaklieggen i 1952. Widerøes Flyveselskap. Kopi fra UBiT


Flyfoto fra Norkart

Til venstre i bildet ligger Blaklieggen

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon