WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Blakli

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Blakli, gnr 83/1 er første gang nevnt i 1559 og var da krongods og dragonkvarter. Husene ble ødelagt av svenskene i 1718. Blakli ble i 1728 solgt til eieren av Risvoll, kjøpmann Morten Kiembler. Etter han overtok i 1745 fattigforstander Henrik Krenchel og i 1770 Hans Jensen Weibye, som i 1776 solgte til fogden i Strinda og Selbu, Jon Berg.

Han solgte i 1813 til kasserer i Norges Bank, rittmester Fredrik C. Collin. I 1845 overtok Nils Olsen Blakli. Han ble senere eier av Steinaunet og slo de to gårdene sammen. Etter han overtok svigersønnen, lærer J.P. Løhre. Hans enke overdro Blakli i 1895 til sin bror Mathias N. Blakli.

Fra 1924 tilhører gården familien Hårsaker. Odd Haarsaker (23.12.1912 i Malvik - 11.03.1998) giftet seg i 1942 med Ruth Vilhelmsen (28.12.1920 i Frøya - 08.02.2006)

Gården ble fra 1970 utparsellert til boligtomter. Hovedbygningen er bevart.


Widerøe Flyveselskaps flyfoto fra 1952

Blakli gård i 1952. Kopi fra UBiT

)flyfoto fra Norkart AS

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon