WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Birger Meinhardt

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Birger Meinhardt
Birger Meinhardt, født 24. juni 1885 i Trondhjem, død 17. desember 1959, sønn av slaktermester Harald Meinhardt (1858- 1914) og hustru Augusta Sofie f. Aas (1857-). Gift 1915 med Fredrikke Marie Heidenreieh, født 19. desember 1892 i Christania, død 21. juni 1942 i Trondhjem, datter av overrettssakfører Karl Frederik Kr. Randers Heidenreich og hustru Caroline Mathilde f. Stibolt.

Birger Meinhardt tok examen artium ved fødebyens Katedralskole 1905, juridisk embedseksamen 1910 og var efter eksamen sakførerfullmektig i Trondhjem og edsv. fullmektig ved Stjør- og Verdal Sorenskriveri og konstituert i embedet. Fra 1914 praktiserte han som overrettssakfører i Trondhjem og var samtidig edsv. fullmektig ved og konstituert i Trondhjems kriminaldommerembede. I 1919 ble han ansatt som sjef for Nordenfjeldske Distriktskontor i Trondhjem av Norsk Arbeidsgiverforening, i denne stilling var han til han efter nådd aldersgrense trådte tilbake fra 1. juli 1953.

Meinhardt var medlem av Trondhj em formannskap i flere perioder, og formann mann i styret resp. representantskap for banker og industrielle bedrifter. Han var pasjonert jeger og fisker og fremtredende tillitsmann innen organisasjonene og sammenslutningene på disse områdene. Som 50-års student skrev h: at hans hobbies, jakt og fiske var blitt «temmelig illusoriske», nærmest å vandre minnenes stier. «Men jeg vandrer dem stadig. Med resignasjon!».

O.r. sakfører Meinhardt var medlem av Harmoniens direksjon fra 1930 og fungerte som ordfører 1932- 1936.


Kilder

  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1863.
  • Trondheimsbasen 2014
  • Gravminner i Norge