WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Betseme

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Berg Søndre

Berg Søndre, Betseme, gnr 59/7, ble i 1851 fradelt Berg bispegård. Navnet Betseme kommer fra en skole som var på gården til 1873. Torsten Olsen og Hans Olsen var første eiere før Hans Olsen overtok alene fra 1856. En annen bror Nils Olsen Moholt kjøpte gården i 1859. I 1898 overdro han gården til sønnens kone, Anne Pedersdatter født Stokke (8.5.1889- 6.2.1970), hun gift med Nikolai Nilsen Moholt (2.11.1877- 9.1.1963).

I 1902 ble agronom Mads Olsen Kleven eier, så Olaf Vasseljen fra 1904, John Iversen Næss fra 1912 og gartner Adolf Nilsen fra 1926.

A/S Strinden Teglverk eide gården fra 1940 og tok leire der.

Husene på gården ble revet og Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST har nå tilhold der.

Utsikt mot Moholt Transformatorstasjon. Foto: Gunnar Schrøder 1965

HIST på Moholt

Til høyre i bildet lå Berg Søndre før HIST kom hit


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok bind 1
  • 3. Gravminner i Norge