WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Berg skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Berg skole 1930-tallet
Berg skole 2010

Berg skole åpnet i 1931, samme året som skolekretsen ble opprettet. Eiendommen ble utskilt fra gården Berg Øvre. Skolens første bygninger er oppført i nyklassistisk stil og er et viktig bygningsminne. Arkitekt var Johan Peter Osness. Navnet Berg henspeiler på bergknausen i nærheten.

Skolen ble utbygd i flere etapper; 1. byggetrinn i 1931 (arkitekt Johan Osness); 2. byggetrinn 1940 (samme ark.). Disse fremtrer i dag som én bygning. Hovedbygningen er i ”kaserne- tradisjonen” og holdt i en streng nyklassisistisk stil, men virker likevel vennlig gjennom bare å være i to etasjer, med fire klasserom hver, pluss sokkel med sløydrom og skolekjøkken. Utvidelsen mot syd var i samme stil og innebar omtrent en fordobling av skolearealearealet (til 628 m2). Hele komplekset var i betong og grovpusset mur, og med malte jernplater på det relativt flate taket. Over hovedgesimsen løp en nesten meter høy attika.

Senere om- og tilbygg har dessverre gått til dels hardt ut over mange av de arkitektonisk verdifulle trekkene ved det eldre anlegget, som sammen med Bispehaugens hovedbygning hører til de mer verdifulle nyklassisistiske bygningene i Trondheim. Mot nord ble det samtidig bygd en fløy i funksjonalistisk stil med gymnastikksal i 1. etasje og vaktmesterbolig i 2. Sistnevnte fløy ble i 1996 bygd om som et ledd i tilretteleggingen for seksåringene. Vaktmesterboligen ble revet og tillagt administrasjonen mens en helt ny tredjeetasje skulle romme mediatek og grupperom. I dag er det ingen ytre spor av denne fløyen. Voll arkitekter var ansvarlig for på- og ombyggingen som ble bygd i en klassiserende stil med et utpreget postmodernistisk preg. Det er å beklage at denne bygningen kom til å dominere det eldre anlegget, noe som særlig skjedde ved at det nye inngangspartiet ble lagt foran det eldre.

En frittstående paviljong med et klasserom i tre over et uværsskur i mur ble dessuten bygd i 1960 etter tegninger fra Strinda bygningssjefkontor. Denne har en dekorativ betongbalustrade, som i dag ser temmelig slitt ut.

Spørsmålet om nedleggelse av Berg skole ble reist høsten 2008.[1]

Berg skole 2013

Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Notat fra Byantikvaren