WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bekken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Bekken gård
Foto hentet fra Strinda den gang da 2001

Bekken, gnr 43 bnr 5, ligger i Estenstadmarka og var en husmannsplass som lå under Tømmerholt. Den kan tidfestes til 1801 og ble da skrevet Bechen. Den ble også kalt Tømmerholtbekken på 1860-tallet etter Tømmerholtbekken (se også Stokkanbekken) som rant forbi plassen. Senere ble navnet Bekken. Det bodde da en mann der som het Ole Eriksen, sannsynligvis den samme som bygslet Tømmerholt i 1797.

Strinden Teglverk solgte Bekken til Helge Hagen i 1939. Bygningene på Bekken lå der hvor det nå er en parkeringsplass. Jordbruksdriften ble nedlagt omkring 1950 og husene revet i 1970.


Parkeringsplass ved Bekken gård 2010

Ved Bekken gård er det nå parkeringsplass. Foto: Jan Habberstad

Kilde