WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Balthazar Schnitler

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Balthazar Schnitler

Balthazar Schnitler (15.11.1786 - 9.3.1851) var sønn av presten Peter Schnitler og Maren Elisabeth Wensell. Han ble 11.5.1813 gift med Dorothea Margrethe Røring (1791-1861) som var enke etter løitnant Christian Schnitler Holtermann. Søsteren Magdalene Schnitler var gift med rittmester, veimester Broder Lysholm Krogh på Tjodstad.

Balthazar Schnitler var titulær krigsassessor og engelsk vicekonsul. Medlem av representantskapet i Norges Bank, og direktør der fra 1833. Han var direktør i Trondhjems Sparebank 1824-1847. Han var i en årrekke Stortingsrepresentant for byen; 1827,1828,1830,1833,1839,1842. Var også valgt i 1836 og 1845, men frasa seg valget.

Assessor Schnitler eide hjørnegården Olav Tryggvasons gate og Søndre gate, Mathesongården, hvor Jacob Mathesons forretningslokaler kom senere. Han fikk overta eiendommen Bergslien i Steinberget etter svigerfaren.

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik