WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bakklandet prestegjeld

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Bakklandet prestegjeld (Bakke) Ved reskript 28.1.1710 ble det bestemt at forstaden Bakklandet skulle sokne til Lade kirke i Strinda prestegjeld. Ved reskript 23.2.1714 ble det tillatt å bygge kirke på Bakklandet, Bakke kirke. Innbyggerne i forstaden hadde søkt om å få sokne til bymenighetene, men dette ble avslått.

Ved kgl.res. 2.6.1846 ble Bakke sokn (Bakklandet) utskilt fra Strinda prestegjeld som eget prestegjeld og underlagt Trondheim domprosti.

Ved lov 6.6.1863 ble Trondheim utvidet på østkanten. Forstedene Bakkestranda, Møllenberg, Kristianstein, Petersborg, Kristiansfelt, Vollabakken med Jonsløkka og Vollafallet ble da innlemmet i byen og ble i geistlig henseende en del av Bakklandet menighet.

Ved kgl.res. 11.9.1883 ble det tillatt å anlegge en ny kirkegård for Bakklandets menighet ved at det ble tatt ca 10 dekar av den vestlige del av kommunens grunn på Elgeseter på betingelse av at kirkegården på ingen kant kom bebyggelse nærmere enn 20 meter og at Elgesæters jorder vestenfor Kongeveien og sør for Klæbuveien ikke ble bebygd.

Ved kgl.res. 3.11.1883 ble kallskapellaniet, som ved kgl.res. 11.1.1875 var blitt opprettet fra 1.4.1875, nedlagt fra 1.1.1884. Fra samme tid ble det opprettet et residerende kapellani. Den residerende kapellan skulle ikke lenger betjene tvangsarbeidsanstalten Vollan, slik som kallskapellanen hadde pliktet.

Ved utviding av Trondheim etter lov av 27.6.1892 ble området som før hadde ligget i Strinda mellom Ladebekken og den gamle jernbanelinjen, tillagt Bakklandet fra 1.1.1893.

Ved kronprinsens res. 28.4.1900 ble det fra 1.5.1900 ansatt en tredjeprest i Bakklandets menighet.

Ved kgl.res. 28.6.1902 ble det bestemt at Lademoen kirke skulle oppføres på en tomt av "Eliplads". Bakklandet menighet ble ved kgl.res. 25.1.1908 fra 1.1.1908 delt slik at norddelen ble utskilt som et nytt soknekall, Lademoen menighet. Grensen mellom Bakklandet og Lademoen skulle følge Rosenborggata fra bygrensen til Innherredsveien og deretter nærmeste gate ned til Rosenborg havnebasseng.

Ved kgl.res. 2.12.1933 ble grensen mellom Bakklandet og Vår Frue sokn bestemt å skulle være Brobakken, Kristianstensbakken, Tyholtvegen , Blussuvollsbakken til bygrensen. Samtidig ble det bestemt at grensen mellom Bakklandet og Lademoen sokn skulle være Wesselsgate, Chr. Monsensgate, rett opp Kuhaugen til bygrensen.

Ved kgl.res. 12.10.1934 ble Bakke kirke tillatt flyttet til platået ved Kirkegata, men dette ble omgjort ved kgl.res. 28.10.1938, slik at kirken skulle flyttes inn mot kirkegården så Innherredsveien kunne utvides. Riksarkivet).

Se også


Kilde

  • Disnorge.no