WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Backhe & Co i etterkrigstiden

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bachkes båter.JPG ved Ladehammerkaia og Strandveikaia ca 1925
Ved slutten av 1. verdenskrig hadde rederiet tilbake 4 skip på tilsammen 7.150 t.d.w. D/S DAG var gått tapt i 1916, D/S TURID 1 i 1917, D/S DJERV i 1918, D/S HERDIS i 1918.

Etter 1. verdenskrigs slutt var tiden for bårfrakt preget av uro, store fluktuasjoner på valutamarkedene og fraktmarkedet, og sterkt varierende skipspriser. Til erstatning for krigstapene kontraherte rederiene hos Bachke & Co 2 skip i England. Disse kontraktene ble imidlertid annulert, dels erstattet av kjøp, dels med nye kontrakter ved norske verksteder.

D/S GUDRID kom fra Rosenbergs verft i 1922, D/S SIGRID i 1923, D/S ENID fra Moss Værft & Dokk i 1924, DS TURID 2 i 1924, D/S BERA fra Bergen og D/S HILDA fra Trondhjems mekaniske Værksted i 1925. Samtidig ble D/S DACAPO solgt i november 1923.


Kilde

1. H. & F. Bachke. Bachke & Co 1861-1961