WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Avløpsrensing i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Ladehammeren renseanlegg
I Trondheim kommune finnes 2 større renseanlegg, Ladehammeren renseanlegg og Høvringen renseanlegg.

I 1863 ble den første kloakkledningen i Trondheim lagt fra Asylbakken på Bakklandet til Nidelva, omtrent der Asylbakkbekken løp ut. Fra 1870 ble det lagt hovedkloakker i byens gater og veier. I 1900 var det installert 90 vannklosett i byen der avløpet ble ført til Nidelva eller til sjøen.

I Trondheim og Strinda ble senere mange bekker lagt i rør der overvann og kloakk ble lagt i felles rør. Trolig er dette en av de største feilinvesteringer i byens historie, sett i forhold til hva det senere koster å rette opp dette.

Opprydding i avløpssystemene startet for alvor i 1960-årene, der avskjærende ledninger samlet opp kloakken og separerte denne fra regnvannet.

Kloakktunnellen fra Selsbakk til Høvringen stod ferdig i 1978, samtidig som renseanlegget der ble satt i drift.

Ladehammeren renseanlegg ble ferdig i 1992. Et omfattende arbeid med bygging av nye hovedledninger i Midtbyen og Møllenberg, med fjerning av utslipp til Nidelva og kanalen var ferdig i 2006. Nå er 99% tettbebyggelsen tilknyttet renseanlegg. Imidlertid er mange av overløpene i funksjon i regnperioder og slipper forurenset kloakk til Nidelva.

Rensedistrikt i Trondheim

Skissen viser hvilke rensedistrikt som byen er inndelt i.

Kilde

  • 1. Faktaark Trondheim kommune

Eksterne lenker