WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Arnold Edvin Jensen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Arnold Edvin Jensen

Jensen, Arnold Edvin, Trondheim, ( 19.11. 1889 i Trondhjem - 1971). Foreldre: Arnold Jensen og hustru Elisabeth f. Larsen. Gift i Sandviken ved Bergen med 1924, Borghild Olsen. 2 sønner.

5 års verkstedpraksis. Maskinistskole. Seilt til sjøs 10 år, derav 6 år som maskinist og maskinsjef. l. kl. sertifikat for damp og motor. Horten tekniske skole, maskinteknisk fagl. 1921. Verksmester Trondheim Brannvesen 1926-1958. Handelsskole. Hospitert l år på NTH i motorlære. Lærer ved Trondhjems Maskinistskoles aftenkurs. Formann i Statens Fiskarbanks takstnemnd, medl. av overskattetakstnemnda. Medl. av styret for T.T.S. fra 1946, viseformann fra 1949 og formann fra 1960. Medl. av byggekomiteen for skolens nybygg fra 1959. Viseformann i Spareskillingsbankens forstanderskap 20 år, medl. av byggekomiteen for bankens nybygg. Medl. av styret for Sjømenns Aldershjem til 1940, siden hjemmets revisor. Medl. NITO fra 1938, nr. 1376, Trondheim avd. Formann i NITO-Trondheim avdeling 1938-51. Stormester i ridderorden «Det Gyldne Tannhjul» fra 1959. Godkjent ing. fra 1940.

Kilder

  • Ingeniører og teknikere i NITO
  • Trondheimsbasen 2014
  • Gravminner i Norge
  • Gravsteder i Trondheim