WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Arne Bergsgård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Arne Bergsgård
Professor Arne Bergsgård (18.4.1886 i Valdres- 18.6.1954 i Trondheim) var sønn av amtskolebestyrer Asle Bergsgård (1850-1930) og Ingeborg Thune (1866-). Gift 29.12.1921 med Unni Norman Eng (26.9.1886- 9.3.1925), datter til distriktslege Norman Eng og Wilhelmine Sand). 1 sønn.

Arne Bergsgård tok eksamen artium 1904. Språklig-historisk embedseksamen 1910. Hovedfag historie.Hovedoppgave: "Nicolai Wergeland og politikken hans". Lærer ved lærerskolen og gymnaset i Volda 1911-14. Overlærer ved Stord lærerskole 1914-22. Dosent ved Noregs Lærarhøgskole i Trondheim 1922-37, Han ble professor 1935 og var høgskolens rektor fra 1937 til 1953.

Under den annen verdenskrig var Bergsgård aktiv i motstandskampen som medredaktør av Sivilorganisasjonens ledende illegale avis i Trondheim, “I krigstid”.Se Sivil- og militær organisering 2.verdenskrig.

Arne Bergsgård innehadde flere tillitsverv i ulike kulturorganisasjoner og offentlige utvalg, som f.eks. Noregs Mållag, Rettskrivingsnemnda (fra 1934) og Undersøkelseskommisjonen av 1945. Han representerte Venstre i Strinda kommunestyre 1936–39. Han var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1926 og Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1938. 1950 ble han ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Utgitt

Nicolai Wergeland, litt.hist. studie 1908, Stat og kyrkje i strid um skulen i Frankrike 1923, Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken I - II 1932, Vinstre frå 80-åra til 1905 ( 1933), Formannskapslovene, opphav og utvikling 1937, Asmund Vinje 1940, Året 1814 i Grunnlova 1943, II Unionen 1945, Nasjonalitetstanken i europeisk historie 1946, samt historiske rifter og avh. og hist. lærebøker for gymnas og lærerskole

Kilder

  • 1. Helga Sverdrup Ekrheim og Olav Ekrheim.Norges realister og filologer 1933
  • 2. Anders Kirkhusmo. Store norske leksikon.
  • 3. Hvem er hvem 1950

Eksterne lenker