WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Armfeldt og Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

General Armfeldt slo leir ved Tesli i Strinda i 1718.

I 1718 kom general Armfeldt til Trøndelag for å erobre Trondheim. Det var den svenske kong Carl XII som hadde gitt sin general denne oppgaven. Det var uår i Norden og dette førte til at forsyningene til de 8000 mann store hærstyrkene var utilstrekkelige før de kom til kamp. 26. august krysset styrkene grensen og gikk mot Verdal. Det var generalmajor Vincents Budde som skulle forsvare Trøndelag.

Etter noen forpostfektninger kom svenskenes fortropp ledet av general de la Barre til Trondheim 4. november. General Budde hadde da latt Bakke gård og forstedene på Bakklandet og Lademoen rive eller brenne ned for å hindre at svenskene slo seg ned der. Armfeldts hær kom til Strinda og slo seg ned på gården Tesli med sitt hovedkvarter, der stiftamtmann Iver von Ahnen bodde. Okkupasjonen av Strinda skulle vare i 13 dager.

Hit til Tesli Nedre kom Armfeldt i 1718.

Armfeldt og Strinda. Foto Jan Habberstad

tesli Nedre. Foto: Jan Habberstad 28. september 2008

Svenskene måtte hvile seg etter en anstrengende mars mot Trondheim, og måtte også forberede seg til videre strid. På høstparten var temperaturen lav og svenskene trengte trevirke til bål. Taksten over skadene striden voldte viser at panel på gårdsbygninger og gjerdestakitter ble brent i tillegg til all den mat og husdyr som ble beslaglagt. Det ble også laget stormstiger 20 til 24 fot lange og så brede at 2 mann kunne gå i bredden.


Denne døra inne i hovedbygningen på Tesli er original fra von Ahnens tid. Mens mye annet trevirke forsvant, ble denne døra beholdt.

Armfeldt og Strinda

Foto: Jan Habberstad


De norske styrkene var på nivå med svenskene da general Armfeldt red ut for å rekognosere mandag den 10. november 1718. Angrepet på byen var planlagt å finne sted fredag 14. november. Hovedstyrken var da forflyttet til Hoeggen. Imidlertid hadde Armfeldt da gitt opp å erobre byen. Hærstyrkene laget så broelementer på Leira gård og brukte disse da de krysset Nidelva den 17. november, se Da Armfeldt krysset Nidelva. De slo seg ned på Skjetne og ble i området ved Nypan til Melhus til den 25. november

Armfeldt og Strinda

Se også

Kilde

Eksterne lenker