WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Apoteket St. Olav

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Apoteket St. Olav i Søndre gt.
Interiør
Apoteket etter ombyggingen
Trondhjems Adressebok 1923

Apoteket St. Olav ble opprettet 6.10.1900 som et personlig privelegium. Det var det 5. apoteket som ble opprettet i Trondhjem og åpnet 14.11.1901 i Olaf Trygvasons gate 12.

Fredrik Kristian Ludvig Lindeman drev apoteket til sin død i 1903, og hans enke fikk fortsette driften til 15.11.1906. Da overtok Emanuel Birgiton Aagaard som kom fra Levanger og fikk bevilling 10.4.1906. til å drive Apoteket St. Olav og overtok det i det gamle lokale med 10 års leiekontrakt. I 1914 kjøpte han naboeiendommen Søndre gate nr. 19 for kr. 65 000,-. Han lot hovedbygningen modernisere med ny innredning, og oppførte samtidig en murbygning i 2 etasjer mot gårdsplassen, med innkjørsel fra Danielsbakerveiten, til bruk for apotekvirksomheten. Flytningen fant sted 17. januar 1916. Treinventaret i offisinet var av mahogni med innlagt arbeide, tegnet av arkitekten og maleren Gabriel Kielland. I en artikkel i bladet Nidaros beskriver professor Sverre Pedersen dette møbelhåndverket som et interessant og sjeldent eksempel på den jugendstil som gjorde seg gjeldende omkring århundreskiftet.

Ombygging

I årene 1967/68 gjennomgikk apoteket under ledelse av apoteker Alm Valseth en omfattende ombygging. Arkitekt for ombygging og ominnredning var Ole Mohagen. De bygningsmessige omkostninger som falt på apoteket utgjorde ca. 435 000 kroner. Apotekets inngang flyttet noe, slik at det ble plass til vindfang. Offisinet ble en del utvidet, sentral reseptinnlevering, installert vareheis fra kjeller til 2. etasje. Svalrom i kjeller og i fondvegg.

De fleste røropplegg og alle elektriske opplegg fornyet. Laboratorium og tungdefektur flyttet til 2. etasje. Inventaret i 1. etasje er utført i Honduras mahogny og i 2. etasje i knivskåren furu. Det er levert av Flatsetsund Møbel- og Trevarefabrikk og kostet kr. 200 000 inklusive andel i arkitekthonorar.

Apoteket St. Olav ble fast vaktapotek for Trondheim fra l. oktober 1978. Apoteket gjennomførte en prøveordning med kveldsåpent til kl. 24.00 istedenfor hel nattevakt, og godt samarbeid med fast og ambulerende legevakt gjorde at innskrenkningen ble godtatt både av legene og publikum. Den er derfor etablert som fast ordning.

Apoteket flyttet til Kjøpmannsgata 65 ved Bakke bru i 1988.
Apoteket flyttet til Solsiden (Beddingen 4) i 2000 som VaktApoteket St. Olav.
I 2014 het apoteket Ditt Apotek Solsiden.
I 2015 heter apoteket Vitusapotek Solsiden.


Andre apotekere


Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957, 1972 og 1988
  • Trondheim byleksikon