WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Anne Borg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Anne Borg

Anne Borg (født 27. september 1958 i Drammen, oppvokst i Hønefoss) er en norsk fysiker. Hun er rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Borg er professor i material- og faststoff-fysikk ved NTNU, var dekan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi/Fakultet for naturvitenskap samme sted 2013–2017 og ble prorektor for utdanning i 2017.

Hun ble ansatt som rektor ved NTNU 13. desember 2019, etter å ha vært konstituert rektor siden 21. august 2019. Hun etterfulgte Gunnar Bovim.

Hun ble utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk ved Norges tekniske høgskole (NTH; nå NTNU) i 1982, og ble dr.ing. i fysikk samme sted i 1987, med avhandlingen Infrared spectroscopy for studies of molecular vibrations at surfaces : construction and testing of a wavelength modulation infrared spectrometer.

Etter å ha fullført doktorgraden var hun postdoktor ved Stanford Synchotron Radiation Laboratory ved Stanford University i 14 måneder i 1988–1989. I perioden 1989–1998 hadde hun ulike forskerstillinger ved NTH, SINTEF og NTNU.

Borgs forskningsområder er overflate- og materialfysikk, «scanning probe»-mikroskopi, fotoelektronspektroskopi og tetthetsfunksjonalteori.

Siden 1998 har hun vært professor i material- og faststoff-fysikk ved Institutt for fysikk ved NTNU. I perioden 1998–1999 var hun gjesteforsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory i California. Hun var prodekan for utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi i perioden 2005–2013, og dekan ved samme fakultet fra 2013. NTNUs fusjon med høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund trådte i kraft 1. januar 2017. Da ble fakultetsstrukturen endret, og Borg fortsatte som dekan ved Fakultet for naturvitenskap til hun tiltrådte som prorektor for utdanning 1. august 2017. Fra 21. august 2019 er hun konstituert rektor ved NTNU.

Borg har vært sentral i Norge i utvikling av forskning på synkrotonlys, dels i samarbeid med det svenske forskningslaboratoriet MAX-lab, og hun var medlem i MAX-labs styre i perioden 2006–2009. Hun er (per 2017) leder for Scientific Advisory Committee (SAC) ved det nåværende MAX IV-laboratoriet.

Kilde

  • Adresseavisen 14. desember 2019
  • Wikipedia

Eksterne lenker