WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Annar Aune

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Keramiker Annar Olaf Aune (21.8.1880 i Trondhjem- 11.7.1949) kom fra en gammel haandverkerslegt. Han var sønn til Oluf Martin Aune og hustru Anna Vilhelmine Lund. Gift 1 i Vår frue kirke med Anthonie Høvaag. Gift 2. 2.7.1921 med Randi Langlo.

Fra 1896 var han i pottemakerlære hos I. O. Krogslad i Trondhjem, fik 1902 statsstipendium og reiste til Kjøbenhavn, hvor han opholdt sig ca. tre aar. Han var her elev av billedhuggerne Ludvigsen Thyn og Lamberg Pedersen og senere av den fremragende keramiker Herman Kahler i Næstved, hvis arbeider særlig er kjendt for sine skjønne lysterglasurer med røde eller grønne kobberopløsninger og for sine flyteglasurer. Disse har vistnok hat stor indflydelse paa A.s produktion. Senere opholdt han sig ca. et aar i Tyskland (1905), overtok 1906 sin bedstefar Erik Lunds potteri i Trondhjem og utvidet det 1912 til en moderne lervarefabrik, hvor den kunstneriske produktioll har spillet en stadig mere fremtrædende rolle. Han utstilte i Trondhjem 1908, i Bergen 1910 og paa foreningen "Brukskunst" s utstilling i Kristiania september 1918. - Hans krukker og vaser har oftest meget enkle, tætte og mandige former, hvis særdeles kraftig farvede klare og dype flyteglasurer har skaffet ham et godt navn som keramiker. I senere tid har han særlig fortjeneste av at ha tat billige bruksvarer som blomsterpotter op til kunstnerisk forædling. Hans sønn Erling Aune (f. 1925), fortsatte i samme spor etter farens død.

Kilder

  • 1. Carl W. Schnitler Norsk biografisk leksikon, bind I s 328