WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Angelltrøa Hovedgård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Angelltrøa Hovedgård
Angelltrøa
Årbok for
Strinda historielag
2004
Sidetall 11
Forfatter Kari Lassen Grendahl og Kristofer Grendahl
Overskrift Angelltrøa Hovedgård
3 stikkord Gård
Gårdshistorie
Moholt

Historien om Angelltrøa Hovedgård, gnr 50 bnr 1, ble beskrevet av Kari Lassen Grendahl og Kristofer Grendahl i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2004.

Artikkelen er på 11 sider. Den omtaler gåden som tidligere ble kalt Trøen. Den 6. mai 1776 ble denne solgt til Jonas AngellTyholt. Etter Angells død ble brødrene Christian Lassen og Anders Lassen eiere av Angelltrøa, og gården har senere vært i denne slektens eie i 6 generasjoner.

Artikkelen omtaler ulike sider ved gårdens drift, bl.a. Meieriet og leveransen til Sildråpen.Det var også et bakeri her fra 1952. Gården brant 3.desember 1933, men ble bygd opp igjen i 1934. Gårdsanlegget er registrert som verneverdig.

12 fotos er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind. Side 289-294.