WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Andreas Rogert

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Andreas Rogert
Andreas Rogert (født november 1754 i Trondheim, død 10. juni 1833) var en norsk justitiarius og medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Rogert hadde juridisk utdannelse fra København, og arbeidet som sorenskriver og assessor før han i 1805 ble justitiarius i Trondheim Stiftsoverrett.

Han representerte sammen med Peter Schmidt Trondheim by på riksforsamlingen. Han var vise-president for forsamlingen den første uken.

Han ble også valgt inn i komiteen som skulle lage utkast til grunnloven.

Rogert tilhørte selvstendighetspartiet. Han engasjerte seg i saker med nasjonal symbolverdi, blant annet var han talsmann for den gamle norske tronfølgeloven og sammen med Georg Sverdrup fikk han gjennomslag for en forskrift om kongekroning i Trondheim. Han var ellers ikke særskildt aktiv på forsamlingen, noe som kan skyldes hans helsetilstand. Jacob Aall skrev om han (sitat fra Dansk biografisk leksikon):

«Om R.s Kundskaber kunde ingen Tvivl være; men hans Sygelighed hemmede hans Virksomhed. Denne alvorlige og stille Mand, der var mer Olding formedelst Svaghed end af Alder, tog liden Del i Komiteens Forhandlinger som i Rigsforsamlingens i det hele. Fædrelandets politiske Farer forøgede hans melankolske Stemning, hvilken han dog sjælden og kun i Vennekreds lagde for Dagen i enkelte Ulykkesspaadomme. Kun da Talen var om Kongens Kroning, kom han noget i Aande og ivrede for, at den skulde ske i Throndhjem, hvilken Bestemmelse i Grundloven ogsaa skyldes ham.»

Rogert var ikke aktiv i politikken etter riksforsamlingen.


Representanter fra Trøndelag til
Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

Andreas Rogert - Peter Schmidt jr. - Lars Larsen Forsæth - Anders Rambech - Jacob Hersleb Darre - Hans Christian Midelfart - Hieronymus Heyerdahl - Sivert Paulsen Bratberg - Georg Ulrich Wasmuth - Daniel Larsen Schevig - Jacob Erik Lange - Helmer Andersen Gjedeboe - Frederik Hartvig Heidmann - Petter Jonsen Ertzgaard - Richard Floer

Se også

Kilde

  • 1. Wikipedia

Eksterne lenker