WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Andreas Moe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Andreas Moe
Andreas Moe (født 3. oktober 1883 i Trondhjem, død 7. juli 1956) sønn av kjøpmann Andreas Moe (1855-1896) og Marie Rostad (1856-1941). Gift 1921 Sigrid Tønseth, f. 19. aug. 1889, dtr. av tilsynsmann og revisor Ernst Andreas Tønseth (1856-1939), Tr.heim og Margrethe Selsbak (1861-1933). Far til Vilhelm Moe.

Han hadde middelskoleeksamen fra 1898, eksamen fra Kristiania Handelsgymnasium fra 1902 og videre handelsutdannelse fra Frankrike, England og Tyskland fra årene 1903–1904. Han ble i 1905 ansatt i familiebedriften Andreas Moe - Glassmagasin, hvor han var disponent fra 1907, medeier fra 1918 og eneeier fra 1936. Spansk konsul 1912-24.

Andreas Moe var medlem av Trondheim bystyre og formannskap 1917–1934, herav ordfører 1926–1930. Han var også blant annet spansk konsul 1912–1924, formann i Trondheim Handelsstands Forening 1918–1921, styremedlem i Norges Handelsstands Forbund 1925–1933, formann i Norges Glass- og Stentøihandleres Forbund 1915–1919 og 1925–1929, ordfører i representantskapet i Adresseavisen A/S fra 1926, styreformann i Trondhjems Sparebank fra 1942 og styreformann i Det Nordenfjeldske Dampskibselskap A/S fra 1946. Fra 1945-49 var han styreformann i Trondhjems Handelsgymnasium. Ordf. repr.sk. Adresseavisen siden 1926. Direksjonsmedlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, siden 1926, styremedl. Selskap for Trondhjems Bys Vel siden 1928, styreform. Østmarka sykehus siden 1932.

Han er gravlagt ved Vår Frue kirke i Trondheim.

Kilde

  • 1. Wikipedia
  • 2. Hvem er hvem 1950


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik