WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Andreas Grimelund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Andreas Grimelund

Andreas Grimelund (26.1.1812 i Aker- 3.1.1896 i Kristiania). Biskop. Foreldre: Bonde og politiker Hans Hansen Grimelund (1758–1844) og Gunhild Aslaksdatter (1778–1872). Gift 9.8.1838 med Julie Augusta Kjelsen (9.8.1819–2.7.1909), datter av underoffiser Jens Kjelsen (1789–1841) og Johanne Dorthea Larsen.

Andreas Grimelund er kanskje mest kjent for sitt arbeid med å utvikle en praktisk teologi i Norge, men også fordi han tross sin konservative posisjon forsøkte å finne modererende løsninger i de økende kulturelle og ideologiske konflikter i kirken.

Grimelund vokste opp i et hjem preget av Christianias herrnhutiske miljø. Fra 9-årsalderen bodde han hos og ble undervist av forstander Niels Johannes Holm ved Brødresosietetet i hovedstaden og senere hos sogneprest Gabriel Kielland i Finnøy. Etter examen artium 1829 studerte han teologi ved universitetet og ble cand.theol. 1835. Samme år overtok han og drev en av farens gårder, Grimelund i Vestre Aker. Han hadde også lokalpolitiske verv samtidig som han underviste og fortsatte med studier.

1844 ble Grimelund residerende kapellan i Nannestad og fra 1847 i Ullensaker. 1852–56 var han hovedlærer ved det reorganiserte praktisk-teologiske seminar ved universitetet. I sin lærebok i pastoralteologi, Forelæsninger over practisk Theologie, argumenterte han for at selv om presten hadde en selvstendig posisjon som kalt og ordinert, hadde denne posisjon sin basis i “den troende menighet”. 1856 ble han sogneprest i Gjerpen, hvor han møtte sterkt kirkekritiske strømninger, inspirert av Skien-presten G.A.Lammerss' virksomhet. 1861–83 var han biskop i Trondheim og kronte 1873 kong Oscar 2 og dronning Sophie i Trondheims domkirke. Fra 1883 var han bosatt i Kristiania, der han fortsatte med kirkelig virksomhet, bl.a. som medlem av flere departementsoppnevnte komiteer som skulle vurdere liturgiske reformforslag.

Som biskop var Grimelund en meget aktiv visitator, og i hans bispetid ble et 60-talls nye kirker reist i stiftet. Han meddelte seg regelmessig til presteskap og menigheter gjennom en serie med trykte “sendebrev”. Teologisk var han konservativ og konfesjonalistisk, men som kirkelig administrator forsøkte han likevel å finne mellomløsninger i forhold til både en aggressiv lekmannsbevegelse og en kirkepolitisk radikalisme. Han var positiv til indremisjonsbevegelsen, talte ved det første offentlige møte i Christiania Indremission 1855, og støttet 1865 opprettelsen av tilsvarende virksomhet i Trondheim. Han arbeidet også aktivt for økt innsats på den kristelige filantropiens område. I striden rundt den grundtvigianske sogneprest Johan Ernst Gunnerus i Hemne anbefalte han en moderat løsning, men led nederlag og ble mye kritisert for det. Han var derimot meget kritisk til de kirkelige konsekvenser av den økende politiske konflikt i 1880-årene, og 1882 gav han en skarp tjenestelig korreks til sogneprest Vilhelm Andreas Wexelsen i Kolvereid for å ha misbrukt sin geistlige posisjon til et religions- og kultursplittende “politisk partivesen”. Grimelund var 1883 blant underskriverne av oppropet “Til Christendommens Venner i vort Land”.

Kilde

  • 1. Consul Chr. Thaulow. personalhistorie
  • 2. Arne Bugge Amundsen. Store norske leksikon
  • 3. Lokalhistoriewiki

Eksterne lenker


Biskoper i Nidaros

Torbjørn Bratt 1546-1548 - Hans Gaas 1549-1578 - Hans Mogenssøn 1578-1595 - Isak Grønbech 1596-1617 - Anders Arrebo 1618-1622 - Peder Skjelderup 1622-1642 - Erik Bredal 1643-1672 - Arnold de Fine 1672 - Erik Eriksen Pontoppidan d.e. 1673-1678 - Christopher Hanssen Schletter 1678-1688 - Peder Krog 1689-1731 - Eiler Hagerup d.e. 1731-1747 - Ludvig Harboe 1743-1748 - Frederik Nannestad - 1748-1758 - Johan Gunnerus 1758-1773 - Marcus Frederik Bang 1773-1789 - Johan Christian Schønheyder 1788-1803 - Peter Bugge 1804-1842 - Hans Riddervold 1843-1848 - Hans Jørgen Darre 1849-1860 - Andreas Grimelund 1861-1883 - Niels Jacob Jensen Laache 1884-1892 - Johannes Skaar 1892-1904 - Vilhelm Wexelsen 1905-1909 - Wilhelm Bøckman 1909-1923 - Jens Gran Gleditsch 1923-1928 - Johan Støren 1928-1945 - Arne Fjellbu 1945-1960 - Tord Godal 1960-1979 - Kristen Kyrre Bremer 1979-1990 - Finn Wagle 1990-2008 - Tor Singsaas 2008-2017 - Herborg Oline Finnset 2017