WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Andreas Christian Møller

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Andreas Christian Møller

Andreas Christian Møller (18. februar 1796 i Trondheim, død 24. desember 1874). Andreas giftet seg med Birgitte Marie i Nidarosdomen den 26. april 1826 og fikk ni barn. Andreas døde av alderdomssvakhet og bronkitt den 24. desember 1874.

Andreas Christian Møller var en norsk tredreier og døvelærer som grunnla den første skolen for døve i Norge. Andreas Møller regnes derfor som «døveundervisningens far». Møller Kompetansesenter, som er ledende produsent av tegnspråkmateriell i Norge, bærer hans navn.

Andreas ble født i Trondheim 18. februar 1796 som det tredje av de åtte barna til skomakermester Johannes Møller og hans kone Ingeborg. Andreas ble døv 2 år gammel, og fikk mangelfull skolegang i oppveksten, som en konsekvens av sitt handikap. Nærmeste skole for døve var i København, Det kongelige Døvstummeinstitut i København. Det ble det undervist etter den franske metoden med tegnspråk og skrift, det var gjennom tegnspråket at elevene skulle lære seg dansk. Ved hjelp av økonomisk støtte fra fattigvesenet i Trondheim kunne Andreas begynne på denne skolen i 1810 i en alder av 14 år. Han utmerket seg i flere fag, og ble satt i arbeid som “Lærer og Repitør for ældste Klasse af Elever” av skolens forstander, det den norskfødte legen og professoren Peter Atke Castberg. I perioden 1815-1817 opphold Andreas Chr. Møller seg for det meste hjemme i Trondheim, der han underviste døve elever hjemme i foreldrenes hus. Da det i 1817 ble en ledig stilling ved skolen i København ble det sendt bud etter Andreas, og han ble oppfordret til å søke stillingen, som han også fikk. I perioden 1817-1822 arbeidet han som lærer ved skolen i København. Castberg kom til å få stor betydning for opprettelsen av Døveskolen i Trondheim. Han oppfordret norske myndigheter til å opprette en døveskole med Andreas Møller som lærer. Han tilbød seg også å gi råd og veiledning. Forslaget ble godt mottatt og ble videresendt Kirkedepartementet fra Biskopen i Trondheim. Ved kongelig resolusjon 1. november 1824 ble den første døveskolen i Norge, og første spesialskole, opprettet, da under navnet Throndhjems Døvstummeinstitut, og kom i drift våren 1825. Skolen var i mange år en familiebedrift. Andreas Christian Møller som lærer, faren Johannes Møller som økonom og Andreas' bror Petter Christian Møller som annenlærer, og etterhvert var det flere andre familiemedlemmer som kom til å arbeid ved skolen.

Til å begynne med holdt skolen til i Waisenhuset i nærheten av Domkirken. Møller underviste etter den franske metode med fokus på tegnspråket. Dette vedvarte frem til slutten av 1830-tallet. Da ble det et skifte ved skolen, og Andreas Christian Møllers far og bror ble avskjediget grunnet usømmelig adferd mot noen elever ved skolen. I tillegg til dette ble det en pedagogisk endring der skolen gikk bort fra den franske metoden til fordel for den tyske, som hadde et langt større fokus på tale og munnavlesning. Til tross for denne endringen ble Møller ved skolen frem til 1855. Dagens døveskolen i Trondheim ligger i Heimdal, og bærer navnet A.C. Møller skole og er en del av Møller kompetansesenter.

Møllers veg i Solemsåsen ved Ugla er oppkalt etter Andreas Christian Møller.

Møllers veg

Kilde

  • 1. Wikipedia

Eksterne lenker