WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Anders Borch

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Rektor Anders Borch (4.1.1664 i Veøy- 23.7.1709 i Trondhjem). Filolog og skolemann. Foreldre: Fogd Iver Anderssøn (1630–83) og Anna Ludvigsdatter Munthe (1639–88). Gift med Barbara Simonsdatter Hoff, datter av rektor Simon Hoff (1634–1708) og Karen Schjelderup.Anders Borch giftet seg 1691 med Barbara Hoff, datter av forgjengeren i rektorembetet. De fikk 7 barn, en sønn og seks døtre, men av døtrene nådde bare to voksen alder.

1687 ble den unge Borch utnevnt til konrektor ved Latinskolen i Trondheim, med utsikt til å følge etter Simon Hoff i rektorembetet. 1688 tok han magistergraden, og hadde dermed kvalifisert seg for skolens lederstilling, som han overtok 1693. Anders Borch var rektor ved Trondheim katedralskole 1693-1709. Han var en slektning av både Petter Dass og Ludvig Holberg. Som latinsk filolog hadde han i samtiden et vident berømt navn, og av hans tallrike skrifter vakte enkelte oppmerksomhet også blant utenlandske lærde. ved siden deraf nærede han stor interesse for naturvidenskabene, og tok sine Diciple med på udflukte i byens omegn.Latinskolens bygning var reist 1573 og var en falleferdig rønne da Borch overtok som rektor. Katedralskolen fikk i hans tid (1702)en ny bygning, men denne brente etter nogle faa aars forløp i 1708, hvorover der siges at Borch græmmedes sig tildøde. En anden etteretning, der kan være mere sandsynlig, gaar ud på at, at hans død framskyndedes af de idelige fornærmelser, han var utsatt for fra sin biskop Peder Krog.

I de 16 årene Borch var rektor, ble latinskolen i Trondheim en av de beste skoler i landet. En del av rektor Borchs testimonier, skrevet på mønstergyldig latin, er bevart i avskrifter. Det fremgår her at han har gitt sine elever faderlige råd om hva de burde bruke sin utrustning til. I ett av dem heter det at han atter og atter hadde rådet vedkommende til å vende ryggen til de unådige muser og heller finne en praktisk levevei, men rådet var ikke blitt fulgt.

Det var imidlertid som leksikograf og litteraturhistoriker Borch skulle holde europeiske mål. Alt i studietiden hadde han gjort seg bemerket med tre latinske avhandlinger: om Roms opprinnelse og omfang, om det latinske språk og en kritisk avhandling om de kronologiske problemer i Perserrikets historie. Denne siste ble i tysk oversettelse trykt 1747 i S. J. Baumgartens Allgemeine Weltgeschichte. Senere samlet han all sin litterære virksomhet om å rense det latinske språk, og hans hovedverk Vindiciæ latinitatis purioris (1706) er et sterkt polemisk verk, rettet mot datidens betydeligste latinske leksikograf, tyskeren Christopher Keller (Cellarius), som også hadde vært Oluf Borchs antagonist.


Kilde

  • 1. Hegtveit. Trondhjem i Fortid og Nutid 997-1897.
  • 2. Trygve Lysaker. Norsk biografisk leksikon.

Eksterne lenker