WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Allmenninger i Midtbyen og på Bakklandet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Nidaros 1893 med allmenninger
Kart over Nidaros med allmenninger. Henrik Mathiesen 1893

Allmenninger, tidligere gateløp i Midtbyen.

Allmenningene hadde sin opprinnelse i Middelalderen og er førdte gang omtalt i Magnus Lagabøters bylov av 1276. Allmenningenes funksjon var både å være ferdselsårer og brannsikring. Før 1681 var allmenningene byens bredeste gater og Nedre Almenning gikk gikk øst-vest mellom Nidelva og Moritsveita, mens Øvre Almenning gikk fra Nidelva til Munkhauggata og Moritsveita.

Mange allmenninger var viktige ankomsthavner for utenbys handel. Allmenninger anlagt etter 1861 i Midtbyen og Bakklandet er:

Asylallmenningen
Bjørnallmenningen
Broallmenningen
Cicignons Plass
Dronningens gates allmenning
Dueallmenningen
Gravallmenningen
Hagerupallmenningen
Holstallmenningen
Jomfrugate allmenning
Kongsgårdsallmenningen
Kongens gates allmenning(Rådhusallmenningen)
Krana
Meinickeallmenningen
Mustallmenningen
Nyallmenningen
Ravnkloa
Rianallmenningen
Skjøttervoldsallmenningen
St.Olavs gates allmenning
Sommerallmenningen
Strandgatens allmenning
Søndre allmenning
Tordenskiolds gates allmenning
Vedallmenningen
Koenallmenningen(Verftsallmenningen)


Kilde

  • Trondheim byleksikon