WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Alf Axelsson Sommerfelt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Alf Axelsson Sommerfelt

Språkforsker Alf Axelsson Sommerfelt (23.11.1892 i Trondhjem - 12.10.1965 i Oslo) var sønn av rektor Axel Sommerfelt (1860-1938) og Louise Gjertsen (1866-1921). Gift i Østre Aker 15.8.1919 med forfatterinnen Aimée Dedichen (2.4.1892 i Kristiania- 7.8.1975), datter av overlege Henrik Dedichen.

Alf Sommerfelt tok artium i Trondhjem 1911 og begynte samme år å studere filologi ved Universitetet i Kristiania. Flere års studieopphold i Italia og Frankrike. Begynte å forelese ved universitetet i Kristiania 1922.

Hans svære videnskapelige produksjon er preget av enestående kunnskaper innen sammenlignende og almen sprogvidenskap, men også innen sociologi, etnologi og historie. Det som allikevel slår en mest, er kanskje hans alltid nære forhold til de sp roglige fakta og hans evne til å se disse i en storre sammenheng, uten å henfalle til luftige spekulasjoner. Som en typisk representant for vesteuropeisk videnskapelig tradisjon måtte han i 30-årene stå helt fremmed overfor de nazistiske ideer som skyllet over Europa. Han blev en av derm som både i tale og skrift tok kraftigst til motmæle mot dette nye barbari - en kan nevne hans utmerkede populære innføring i antropologien "Hva er rase?" (Oslo 1939).

Allerede i krigens siste år var han formann i den kommisjon som forberedte UNESCO, fra 1946 til 1953 var han medlem av 18-mannsutvalget i denne organisasjon. Vicepresident i 1948. Han har vært medarbeider i samleverket " Norges krig" (1947- 50). Fra 1946 har han vært generalsekretær i Comite international permanent des linguistes, som han har vært medlem av fra 1936. I 1949 blev han vicepresident for det nyoprcttede Internat ional Council for Philosophy and Humanistie Studies. Han var dekanus for Det historisk-filosofiske Fakultet fra 1953 til 1957, da han overtok vervet som prorektor ved Universitetet.

Kilde

  • 1. Norsk Biografisk leksikon NBL 1 s - 183
  • 2. Norges filologer og realister. Helga Sverdrup Ekrheim, Olav Ekrheim. Dreyers forlag 1933.
  • 3. Hvem er hvem 1950