WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Albert Emil Olsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Albert Emil Olsen (20.8.1851 i Christiania - 20.3.1912 i Trondheim) var sønn av materialforvalter Abraham Olsen. Gift med Fredrikke Marie (19.11.1854 i Sande, Jarlsberg-), datter av Hans Halvorsen (f 1821 Sando i Sande) og Anne Helene Fredriksdatter Rustad (f 1822 i Christiania). Far til Sigurd Smith-Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Ragnhild Olsen, Sverre Rustad Olsen .

Hovedstadsgutten begynte tidlig i lære ved maskinverkstedet i Akers Mekaniske Verksted, der hans far Abraham Olsen var materialforvalter. Etter endt læretid dro Albert til sjøs, tok maskinisteksamen, og ble ansatt i Det Bergenske Dampskipsselskab. I 1886 bosatte han seg i Trondheim. Sammen med en kollega, maskinmester og senere kystlos Ulrik Wisløff, kjøpte Albert E. Olsen Baklandets Støberi & Mek. Verksted i 1896. Den tidligere sjømannen begynte i mellomtiden en aldri så liten rederivirksomhet. Han kjøpte en gammel slepe- og vannbåt som han fikk satt i stand for utleie. Sommerstid satte han båten «Munken» i passasjertrafikk. Dette skal ha vært den aller første passasjerbåt som begynte å gå mellom havna og Munkholmen.

Vinteren 1901/02 tok Albert E. Olsen de første skrittene for å få realisert sine andre planer. Møter i hovedstaden hadde resultert i en enighet med maskinfirmaet C. S. Christensen, om at Albert E. Olsen i eget navn skulle opprette et såkalt kommisjonslager for firmaet i Trondheim. Ved siden av kommisjonslageret hadde han kontraktsfestet sin rett til å føre andre varer som var nødvendige i en assortert rekvisitahandel, slikt som oljer, pakninger, pussegarn, remmer, rør mm.

Han gikk nå til Privatbanken i Trondhjem og fikk på sitt ansikt innvilget en kassakreditt på kr 5000. Det var hans startkapital. Da så finansene var i orden, gjaldt det å finne dyktige ansatte. Med butikksjef og kassererske på plass ble så «Albert E. Olsen Maskinforretning, Trondhjem» åpnet 1. april 1902, i leide kjellerlokaler i Fjordgata 3. Firmaet fikk en god start både i byen og snart etter også i distriktene, der de drev reisende salgsvirksomhet. Kontrakten om kommisjonslager for C.S. Christensen ble hevet etter fire år, og etter dette drev Albert E. Olsen en selvstendig virksomhet. Allerede i 1908 vant selskapet sin første utmerkelse, da det ble tildelt sølvmedalje for «en assortert varekolleksjon» på Den Skandinaviske Fiskeriudstillingen.

Forretningen han hadde bygd opp de siste ti årene av sin levetid, ble nå overtatt av hans kone Fredrikke og deres to eldste sønner Sigurd Smith-Olsen og Harald Fjeldstad Olsen. I 1917 ble firmaet omgjort til et aksjeselskap, og viste flott vekst inntil krakket kom i 20-årene. En brann i 1919 gjorde store skader på maskiner og verdifullt verktøy, men ikke på bedriften som sådan. Depresjonen i 20-åra tok derimot nesten knekken på det. Selskapet ble oppløst i 1927, med det som ble kalt en «privat likvidasjon», og nystartet uten Sigurd Smith Olsen, som av banken ble ilagt et personlig ansvar for gjelden bedriften hadde pådratt seg, og som ga fra seg lederjobben allerede i 1922.

Under det nye navnet Albert E. Olsen Eftf ble det nå de to yngste brødrene, Harald Fjeldstad Olsen og Sverre Rustad, som drev forretningen videre, med Sverre som disponent og Harald som styreformann. De måtte starte på null, men bygde seg sakte men sikkert opp. Etter nystarten hadde firmaet beskjedne lokaler, men skulle ende opp med å legge beslag på store deler av Fjordgata. Da Fjordgaten 18 brant ned til grunnen i 1936, gikk hele lagerbeholdningen av grovere varer tapt. Men bedriften tok grep, og kjøpte Fjordgaten 24 til erstatning. Kontorer, butikk og varelager hadde man på denne tiden i Krambodgaten 14. Stadige utvidelser av bedriften utløste behov for mer plass, og AEOs logo ble i løpet av påfølgende tiår også å finne i Fjordgata 3, Fjordgata 5, Fjordgata 7, Fjordgata 9, Fjordgaten 14,Fjordgaten 16,Fjordgaten 18, Fjordgaten 28 og Fjordgaten 60, samt i Kjøpmannsgata 81 og Stjørdalsveien 60. Det var lite tvil om at bedriften hadde behov for nye lokaler, slik at man kunne samle virksomheten.

Kilde

  • 1. Vår historie. Albert E. Olsen.

Eksterne lenker