WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Adam Johan Fredrik, greve af Trampe

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Adam Johan Fredrik, greve af Trampe
Adam Johan Fredrik Trampes gravsted, Lade kirkegård

Adam Johan Frederik, greve af Trampe, født 10. september 1798, i København, sønn av stiftamtmann, Dr. juris Frederik Christoffer greve af Trampe og 1. hustru Sophie Frederike von Heinrich (enke efter baron Heinrich v. Bolten ).

Han ble, dimittert fra Trondhjems Katedralskole student med laud 1818, og tok juridisk embedseksamen 1821. I 1826 ble han konstituert politimester i Trondhjem, utnevntes 9. februar 1829 til amtmann i Nordlands amt og 12. september 1833 til amtmann i Nordre Trondhjems amt. Fra dette embede tok han avskjed i 1857 og bosatte seg i Trondhjem, hvor han døde 8. august 1876. Grev Trampe ble 1828 kammerjunker, 1832 kammerherre og 1860 øverste kammerjunker ved det norske hoff.

Grevinne Evanguelique Trampe f. Phils gravsted, Lade kirkegård

Gift 1828 i Christiania med Angelique Christiane Phil, født 19. august 1800, død 1. februar 1885 i Trondhjem, datter av cand. theol., brukseier og titl. professor , Ole Phil, eier av Årvold, Østre Aker, og hustru Anne Cathrine f. Holm. Datteren Cathinka Trampe gift med Christian Knudtzon.

Grev Adam Trampe var medlem av Harmonien først som ung cand. jur. og konst. politimester i Trondhjem. Efter å ha bosatt seg her igjen, efter sin avskjed som amtmann, ble han medlem på nytt og fikk flere tillitsverv i Selskapet. Som presiderende direktør fungerte han således fra oktober 1864 til oktober 1868.


Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2018
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963