WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aage Schavland

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Aage Schavland

Residerende kapellan Aage Schavland (født 6. november 1806, død 20. mars 1876) var en norsk prest og stortingsmann født i Strand i Ryfylke. Han var sønn av Ole Schavland (1759-1839). Han ble gift med Gerhardine Pauline Bergh (22.2.1817 i Ringsager-25.6.1884). Sønnene opptok navn etter gården i Snåsa: Dr. Olaf Skavlan, sogneprest til Vår Frue Sigvald Skavlan[1], stiftsprost Einar Skavlan, Kand. Aage Skavlan, Harald Skavland.

Schavland ble student fra Kristiansands skole i 1825 og cand. theol. i 1829. Han var så personalkapellan i Strand til han i 1834 ble sogneprest i Stranda prestegjeld på Sunnmøre. 1840-61 var han sogneprest i Herøy på Sunnmøre. Fra 1861 var han residerende kapellan ved menigheten ved Domkirken i Trondheim. Han kjøpte bygningen Lille Harmonien i 1862.

Schavland var ordfører i Herøy 1846-49 og 1854-57, også mangeårig medlem av forlikskommisjonen. Også ordfører i Trondheim i 1865, varaordfører 1867-68. En tid formann i Arbeiderforeningen.

Schavland representerte Romsdals amt på Stortinget 1848-51 og 1857-58, samt Trondheim og Levanger 1865-69. Han var 1848, 1851, 1857 og 1865-69 medlem av protokollkomiteen, 1848 av adressekomiteen og 1865-66 av valgkomiteen.

Han døde i Trondheim i 1876.

Kilder

  • 1. Wikipedia
  • 2. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik