WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aage Rundberget

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Aage Rundberget

Aage Rundberget (født 19. januar 1947 i Våler-) tidl. norsk dommer og embetsmann.

Han vokste opp i Våler, Hedmark, og har fire søsken; Roald, Grete, Betty og Gisle. Han har to sønner, samboer Grete Haug og to stedøtre.

Aage Rundberget tok cand.jur. graden ved Universitetet i Oslo i 1971. Han arbeidet som embetsmann i Justisdepartementet og Statskonsult før han ble dommer. Han var dommerfullmektig i Voss og konstituert dommer i Bergen byrett. Fra 1986 til 1993 var han fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Han ble deretter formann i Frostating lagmannsrett.

Fra 1998 til 2000, mens Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes, ble oppnevnt i den første regjeringen Bondevik, fungerte Rundberget som konstituert fylkesmann.

I 2001 ble han lagmann, og i 2009 ble han utnevnt som førstelagmann i Frostating lagmannsrett etter Kjell Buer. Frostating lagmannsrett ledes av førstelagmannen og har i tillegg to lagmenn. Tingretten holder til i LagmannsrettbygningenKalvskinnet.

Aage Rundberget har vært styreformann i Tårnrestauranten, og var også med å etablere medisinsk-/teknisk forskningssenter. Rundberget nedsatte prosjektgruppen "RIT mot år 2000".

1. mai 2014 gikk Aage Rundberget av som pensjonist.

Kilder

  • 1. Wikipedia
  • 2. Adresseavisen 2.mai 2014

Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank JenssenKilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Aage Rundberget» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.