WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Aage Finne Schjødt Stabell

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Aage Stabell

Kaptein Aage Finne Schjødt Stabell (22.10.1802 i Sparbu-24.1.1873 i Strinda) overtok i 1831 gården Bromstad fra sin far kaptein Mathias Cicilius Stabell (14.3.1768 i Sparbu -26.1.1844 i Strinda).

Gift 1831 med Sophie Elisabeth Müller (9.7.1806 i Skogn - 4.10.1879 i Strinda), datter av kaptein Hans Müller (1768-1822) og Anna Krag Kjerulf (1769-1828). 10 barn:


Kaptein Aage Finne Schjødt Stabell var direksjonsmedlem av Strindens Sparebank fra 1858- 1871.

Aage Finne Schøt Stabell, (R. S. O.) født 1802, Sec. Lieutnant 1. Januar 1818 fra det i Trondhjem dengang etablerede Militærinstitut, Pr. Lieut. 1828, Capit. 1838. De sidste 25 Aar Chef for Holtaalske Kompagni. Ridder af Sværdordenen. Beboede sin Eiendomsgaard Bromstad paa Strinden, hvor han holdt sit Embedsjubilæum 1. Januar 1868. I sit Livs Aften maatte han udholde mange Ubehageligheder, udsat for onde Mennesker, som han ikke havde Mod til at vise ifra sig. Han var almindelig agtet og afholdt af sine Kamerater og saavel blandt disse som hos andre var han nok mest bekjendt for sin Hjælpsomhed og Velvillie. Har 4 Børn, hvoraf de 2 Sønner ere Capitainer i Trondhjemske Brigade. Denne Brigadens ældste Officer, er den 24. Januar 1873 efter 8 Dages Sygeleie afgaaet ved Døden, ikke usandsynlige fremskyndet af Lidelser og Forargelser over de ham overførte skammelige Forfølgelser. Elisabeth Sophie Stabell, hans Kone, død 4. Octbr. 1879, 73 Aar gammel. [1]


Referanse

  1. Sitat fra Chr. Thaulows personalhistorie


Kilder