WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


A/S Trondhjems Cementstøperi & Entreprenørforretning

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gården Lund ved Lerkendal. Flyfoto
Sluppenveien 12. Flyfoto
Adressebog for Trondhjem 1908-1910

A/S Trondhjems Cementstøperi & Entreprenørforretning ble stiftet i 1910 med ing. Nils Christensen som disponent.

Ingeniør Herman Rønneberg Frost begynte i firmaet i 1912, og det ble utført mange nye byggeprosjekter etter dette, bl.a. Vinmonopolets anlegg på Nyhavna,Vognhallen på Voldsminde for Trondhjems sporvei, Trondheim Tinghus (1937-51), Ringvoll Sanatorium (1935), Skipsmodelltanken(1939), Astoria hotell i Hamar. Hyttfossen kraftverk i Nidelva ble satt i drift i 1926.

Firmaet ble banebrytende nordenfjells på bruk av jenbetong som byggemateriale. Firmaet solgte også bygningsartikler. Firmaet etablerte en sementvarefabrikk på Lilleby i Trondheim. For å sikre sand til denne driften, ble eiendommen Nardo Nedre med sandtak og 300 mål dyrket mark kjøpt i 1913. Senere ble en parsell av eiendommen Lund kjøpt i i 1917. Fabrikken ble da overført fra Lilleby til Lund.

Firmaets kontorer lå fra starten av i Prinsens gate 1C, men flyttet i 1938 til Olav Trygvasons gate 28.

Under 2. verdenskrig utførte firmaet planeringsarbeider ved Lade flyplass etter sterkt press fra tyskerne.

I 1955 bygde firmaet et administrasjonsbygg i 5 etasjer i Sluppenveien 12 på Sluppen og flyttet hit. De bygde også en stor hall på ca 3.000 m2 som ble benyttet til idrettsformål under navnet Sementstøperihallen. Helge Brændvik var disponent fra 1955.

I 1960 hadde bedriften 750 ansatte. De bygde Trygdekassegården (1954), Felleskjøpet i Ila, samt flere bygg på NTH og på daværende Sentralsykehuset på Øya.

I 1977 ble firmaet kjøpt opp av Arne Sande A/S i Bergen

Vinmonopolets bygg på Nyhavna

Vinmonopolets bygg på Nyhavna.


Kilde

  • Handelsboka for Trondheim
  • Øyvind Steen.Byggende krefter. Entreprenørenes Landssammenslutning 1910-1985.
  • Tore Kiste. Njardarholl 2013. Årbok 2013 Nardo og Bratsberg historielag.