WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.1910-1920 studentene

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

NB! Studenter ved NTH med relasjoner til Strinda og Trondheim er på felles liste foreløpig. Blir lagt ut med bilde enkeltvis senere.

Haakon Faanes (21.4.1884 i Frosta-) var sønn av Hans Andreas Faanes og Lovise Amalie Rochset. Gift 2.8.1922 med Svanhild Margit Hokstad. Immatrikulert ved NTH i 1911, eksamen 1914 ved elekroavdelingen. Professor i vekselstrøm ved NTH.

Christian Henrik Horneman (29.7.1887 i Trondheim - 31.8.1928 i Kongo) var sønn av overingeniør Henrik Thomas Horneman og Augusta Christiane Schwamkrug. Immatrikulert ved NTH 1910,eksamen 1914 ved bergavdelingen.

Haakon Hustad 821.5.1892 i Inderøy-) var sønn av gårdbruker Tørris Hustad og hustru født Bragstad. Gift 20.5.1922 med Sigfrid Strømsøe Hellum. Overingeniør ved Trondheim Elektrisitetsvesen.

Tormod Hustad (15.2.1889 i Inderøy-) var sønn av gårdbruker Tørris Hustad og hustru født Bragstad. Gift 30.4.1921 med Ann Margrethe Husberg. Immatrikulert ved NTH 1910, eksamen 1914 på arkitektavdelingen. Høyskoleringens tegner.

Sverre S Klingenberg (7.11.1882 i Trondheim -) var sønn av overrettssakfører Sverre O. Klingenberg og Hilda J.Klingenberg. Gift 1.9.1906 med Ingeborg Halvorsdatter Kulseth. Immatrikulert NTH1910, eksamen ved bygningsing. avd. 1914.

Medlem av Høyres sentralstyre fra 1924, 1. varamann til Stortinget 1930-33. Formann for Trøndelag Melkesentral, entreprenør, byggeleder og konstruktør ved Trøndelagsutstillingen og Trøndelag travbane. Byggeleder ved Reitgjerdet Asyl.


Gunnar Edwin Krogh (1.9.1892 i Trondheim -) var sønn av infanterikaptein K.A.Krogh og Ingeborg Sofie. Gift 17.3.1923 med Sonja Stendre Hanssen. Immatrikulert ved NTH 1910, eksamen 1915 ved elektroavdelingen. Ansatt i Siemens A/S.

Laurits Olav Moxnes (6.9.1889 i Skatval-) var sønn av fanejunker Carsten Moxnes og Jensine Johnsen. Gift 1. med Aslaug Emilie Skogstad -1928), gift 2. 19.11.1932 med Marie Vinje. Immatrikulert ved NTH 1910, eksamen ved skipslinjen 1914. Disponent ved A/S ørens mekaniske verksted.

Einar Myrholdt (15.2.1889 i Snillfjord-) var sønn av lærer Lars Johnsen Myrholdt og Anna Marie Tanvik. Gift 20.7.1914 med Helga Gustafson. Immatrikulert NTH 1910, eksamen ved bygningsing. avd.1914. Ingeniør i Statsbanene, Trondheim.

Per Saltnes (19.3.1891 i Strinda-20.7.1918) var sønn av Esten Saltnes og Nikoline Margrethe Grande. Immatrikulert ved NTH 1910, eksamen 1914 på skipslinjen. Død av Spanskesyken.

Edgar B. Schieldrop

Fredrik Vogt (23.12.1892 i Oslo-) var sønn av professor Johan Herman Lie Vogt og hustru født Kinck. Gift 4.7.1916 med Signe Fjalstad. Immatrikulert NTH 1910, eksamen 1914 på bygningsing. avd. Professor i mekanikk ved NTH.

Lars Wilhelmsen (8.10.1890 i Trondheim -) var sønn av kjøpmann L.F. Wilhelmsen og Jacobina Olsen. Gift 17.9.1922 med Ingrid Lyng Schulz. Immatrikulert NTH 1910-eksamen 1914. Kjemiker i Oslo helseråd.

Einar Aaen (5.2.1887 i Tynset-) var sønn av lærer og gårdbruker Tore Aaen og Male Madsen. Gift 23.11.1918 med Bertha Marie Madsen. Immatrikulert ved NTH 1911, eksamen 1915 ved bygningsing.avd. Aaen var disponent for engrosfirmaet M. Madsen i Trondheim.

Finn Berner (5.11.1891 i Stavanger-) var sønn av byrettsdommer Joachim Berner og Marie Caroline Nørbech. Gift 22.9.1921 med Elvina Wiig. Immatrikulert ved NTH 1911, eksamen 1915 på arkitektavdelngen. Professor i bygningskunst ved NTH.

Sverre Christian Dahl (26.9.1889 i Strinda-) var sønn av tømmermann Melchior Tobias Dahl og Bereth Laura Solberg. Gift 9.8.1916 med Catherine Fredrikke Qvaale. Immatrikulert NTH 1911, eksamen ved kjemiavd. 1915. Driftsbestyrer ved Vadheim elektrokjemiske fabrikker.

Roar Dons (22.10.1893 i Trondheim -) var sønn av direktør Karl Dons og Gertrude Ottesen. Gift 25.3 1918 med Sigrid Moe. Immatrikulert NTH 1911, eksamen 1915 ved bygningsing. avdelingen. Bestyrer ved Pellerins margarinfabrikk i Oslo.

Fredrik Essendrop (7.2.1893-) var sønn av agent Per Essendrop og Marie Hansteen. Gift 3.mai 1924 med Gun Holm. Immatrikulert ved NTH 1911, eksamen 1915 på arkitektavdelingen. Arkitekt i Oslo.

Erling Holst (17.2.1893 i Trondheim -) var sønn av avdelingssjef Fredrik Holst og hustru født Bratt. Gift 6.7.1921 med Visis Frederiksen. Immatrikulert NTH 1911, eksamen 1915 på bygningsing.avdelingen. Overingeniør i Statens havnevesen i Oslo.

Tormod Jenssen (24.4.1892 i Trondheim -) var sønn av direktør Jens Jenssen og Emma Jenssen. Immatrikulert NTH 1911, eksamen 1916 på maskinavd.

Nils Lefring (5.6.1888 i Trondheim -) ble immatrikulert ved NTH 1911, eksamen ved maskinavd. 1916. Professor i mekanisk teknologi ved NTH.

Harald Thon (18.2.1890 i Eidsfoss-) var sønn av verkseier Christian Olsen og Caroline Elonore Hansen. Gift 14.9.1917 med Elinor Warloe. Immatrikulert NTH 1911, eksamen 1916 ved bygn.ing.avd. Ansatt ved NTH.

Jens Gustav Bonde (2.8.1894 i Trondheim -) var sønn av prost Andreas. N.Bonde og Elvira Christensen. Gift 7. juni 1921 med Ester Sandborg Røe. Immatrikulert NYH 1912, eksamen 1918 ved bygn. ing.avd. Privat ing.forretning i Ålesund.

Hallstein Christoffersen (5.6.1893 i Trondheim - ) var sønn av avdelingsingniør Hans Christian Christoffersen og Lisa Skar. Immatrikulert ved NTH i 1912, eksamen 1917 ved bygn.ing. avd.

Ragnar Dahl (10.8.1892 i Strinda - ) var sønn av banksjef Erik Krognes Dahl og Anna Digre. Immatrikulert NTH 1912, eksamen bygn.ing.avd. 1917.

Sverre Gunstensen (22.5.1892 i Trondheim - ) var sønn av professor Jens Emanuel Gunstensen og Jensine Johnsen. Immatrikulert NTH 1912, eksamen ved bygn.ing.avd. 1918. Ingeniør i Sør-Trøndelag Veivesen.

Eduard Harboe (30.8.1893 på Hamar- ) var sønn av byfogd Emil Harboe og Henrikke Didrikke Gieertsen. Immatrikulert NTH 1912, eksamen 1916 ved bygn.ing. avd. Konsulentfirma i Trondheim.

Odd Mortensen (11.9.1894 i Trondheim-) var sønn av kaptein M. Mortensen og Petra Johnsen. Immatrikulert ved NTH 1916, eksamen 1916 ved bygn.ing.avd. Ansatt i styret for det industrielle rettsvern i Oslo.

Rolf Moxness (3.2.1894 i Trondheim -) var sønn av stykkjunker Gunnar Moxness og Gunda Marie Aagesen. Immatrikulert NTH 1912 eksamen 1916 ved bygn.ing.avd.

Gunnar Paulsen (10.2. 1892 i Morkenes -) var sønn av agent P.paulsen og Elisa Sofie Ellingsen. Gift 6.2.1926 med Ann-helene Aas. Konsulentfirma i Trondheim.

Jacob Salberg (12.4.1892 i Røra -) var sønn av kjøpmann Mikal salberg og Anna kristine. Gift 12.7.1930 med Odbjørg Tiller. Immatrikulert NTH 1912, eksamen 1919 ved bygn.ing.avd.

Karle Solheim (4.7.1892 i Trondheim – 18.1.1918) var sønn av fanejunker Eystein Solheim og Birgith Sesseng. Gift 11.3.1917 med Signe Ellingsen. Immatrikulert NTH 1912, eksamen 1916 ved bygn.ing.avd.

Thorleif Arentz (10.9.1894 i Trondheim - ) var sønn av tannlege Eivind Arentz og hustru f. Ottesen. Gift 10.5.1921 med Liv Lange. Immatrikulert NTH 1913, eksamen 1918 ved kjemiavd.

Leif Arnesen (16.11.1892 i Modum - ) var sønn av sogneprest Johan Ludvig Arnesen og Anna Rebekka Kathrine Swensen.Gift 18.12.1819 med Magnhild Gotaas. Immatrikulert NTH 1913 eksamen maskinavd. 1918. Direktør ved Norsk Bøttefabrik (NOBØ) og Norsk Radiatorfabrik .

Ole Peder Arvesen (27.3.1895 i Fredrikstad -) var sønn av fabrikkeier Harald Arvesen og Lydia Terjesen. Immatrikulert NTH 1915, eksamen 1918 på bygn.ing.avd. Professor ved NTH.

Anton Sophus Bachke (5.5.1895 i Røros -) var sønn av Anton Sophus Anker bachke og Elin Johanne Engzelius. Immatrikulert ved NTH 1913, eksamen bygn.ing.avd 1918.

Odd Grundt ( 2.4.1891 i Trondheim -) var sønn av trafikkinspektør L.A.Grundt og Josephine Olsen. Immatrikulert NTH 1913 eksamen ved bygn.ing. 1919. disponent for entreprenørfirmaet A/S Konstruktion.

Torbjørn Jemtland ( 24.6.1895 i Furnes -) var sønn av kjøp Immatrikulert NTH 1913 eksamen 1918 på elektroavdelingen.Ansatt ved Siemens i Trondheim.

Johannes Johansson (12.8.1894 i Trondheim - ) var sønn av vaktmann Isak Johansson og hustru Gjertrud. Imm. NTH 1913, eksamen 1923 ved bygn.ing.avd.

Erik Kirksæther (4.4.1894 i Trondheim - ) var sønn av skreddermester J.M.Kirksæther og hustru født Strande. Gift 12.april 1919 med H.Herseth. Immatrikulert 1913 ved NTH, eksamen 1917 ved kjemiavd. Kjemiker ved De norske Gjær og Spritfabrikker i Oslo.

Johan Rikard Knoff (6.9.1893 i Trondheim- ) var sønn av fabrikkeier Søren Olaf Knoff og Julie Augusta Knoff. Immatrikulert NTH 1913, eksamen ved kjemiavd. 1918. Kjemiing.i Brooklyn.

Ottar Hall Lorentsen ( 21.11.1893 i Vik, Helgeland - ) var sønn av kirksanger Johs. H. Lorentsen og Thrine Grøtheim. Gift 1932. Imm. NTH 1913, eksamen 1917 ved bygn.ing.avd.. Ansatt ved veivesenet i Sør-Trøndelag.

Erling Lykke (24.8.1894 i Trondheim -) var sønn av Andreas Salvesen og Dagny Lykke. Gift 15.3.1927 med Ellen Kirk. Immatrikulert NTH 1913, eksamen 1918 ved elektroavd.

Odd Rambech (20.10.1895 i Trondheim- ) var sønn av postmester Ole Rambech og Marie Wessel. Gift 16.12.1921 med Gerda Magnus Toller. Immatrikulert NTH 1913 , eksamen ved kjemiavd. 1918.

Erling Riis (11.6.1891 i Trondheim - ) var sønn av glassmster Andreas L. riis og Elise Ellingsen. Gift 13.mars 1920 med Johanne Gjølme. Immatrikulert NTH 1913, eks.1919 på maskinavd. Maskinkonstruktør i Fredrikstad.

Mathias Greve Ræder (18.10.1891 i Oslo - ) var sønn av rektor A. Ræder og Ågot Greve. Gift 20.8.1921 med Unni Brun Gjerlow. Immatrikulert NTH 1913, eksamen ved kjemiavd. 1917. Professor i uorgnisk kjemi NTH.

Leif Sølsnæs 829.6.1894 i Trondheim - ) var sønn av sanitetskaptein Even Sølsnæs og Mary Stevenson. Gift 23.11.1923 med Benedicte Roll Lund. Immatrikulert NTH 1913, eksamen maskinavd. 1918. lab.ing. ved vannkraftlab. NTH.

Sverre Thorstensen (31.3.1894 i Trondheim -) var sønn av artellerikaptein Daniel Thorstensen og Maja Christophersen. Immatrikulert NTH 1913, eksamen 1918 ved kjemiavd. Ansatt ved A/S Thunes mek. Verksted i Oslo.

Oscar Bull-Hanssen (13.1.1895 i Trondheim -) va sønn av prost K.Bull-hanssen og Harriet Revers. Immatrikulert ved NTH 1914, eksamen 1918 ved bygn.ing.avd. ansatt i Sør-Trøndelag veivesen.

Norodd Gullvik Jenssen ( 13.4.1896 i Trondheim - ) var sønn av kjøpmann john martin jenssen og Anne Johanne Guldvik. Immatrikulert NTH 1914, ekamn 1920 ved bygn.ing. avd. ansatt i Statens veivesen i Harstad.


Otto Sigurd Jenssen (2.12.1893 - ) var sønn av oberst J.S.M jenssen og marie Elisabeth Gulowsen. Gift 9.7.1919 med Herdis Berg. Immatrikulert NTH 1914, eksamen 1919 på elektroavd. Ansatt i Norgs Statsbaner i Trondheim.

Adolf Lysholm von Krogh (17.3.1894 i Trondheim - ) var sønn av distriktssjef ved Statsbanene C.A. von Krogh og hustru født Lysholm. Gift 14.8.1926 med Minnie Sommerschield. Immatrikulert ved NTH 1914, ekamen ved arkitektavd. 1918.

Hans Wangensten Paus ( 26.7.89 i Trondheim -) var sønn av overingeniør Tollef Lintrup Paus og Hedevig Margrete Holmsen. Gift 20.9.1919 med Gudrun Egeland. Immatrikulert NTH 1914, eksamen ved bygningsing. avd. 1919.

Gjerlov Edvard Thonstad (23.12.1892 i Tiller - ) var sønn av gårdbruker og ordfører Sivert Thonstad og Tomelie Thun. Gift 27.4.1929 med Mildrid Gundersen. Immatrikulert NTH 1914, eksamen 1919 på bergavd. Ordfører i Tiller kommune.

Roar Tønseth (24.10.1895 i Trondheim -) var sønn av bryggerimester Johannes Tønseth og Henrikke Ryjord. Gift 27.2.1926 med Annikken Aschenberg. Immatrikulert NTH 1914, eksamen 1919 ved arkitektavdelingen. Arkitekt. Ledet byggngen av Strinda sykehjem, Røde Kors Klinikk, Døvekirken.

Torger Wangsmo (27.4.1896 i Trondheim -) var sønn av vognmann Richard Wangsmo og Oline Aune. Gift 1924 med Astrid Nikoline Petersen. Immatrikulert ved NTH 1914, eksamen 1919 ved bygningsing.avd.

Øivind Widerøe (7.6.1895 i Trondheim -) var sønn av lege Emil Widerøe og Magnhild Gjønnæss. Gift 23.7.1927 med Jenny Holten. Immatrikulert ved NTH 1914, eksamen 1920 ved bygningsing.avd. Ansatt i Hordaland fylkes vegvesen.

Odd Bakken (31.12.1894 i Trondheim -) var sønn av tollkontrollør Odin Ludvig Bakken og Josefine Mathilde Jansen . Gift 12.8.1927 med Inger Margrethe Øvergaard Petersen. Immatrikulert NTH 1915,eksamen 1919 ved maskinavd. Ingeniør ved Ofotbanen.

Asbjørn Danielsen (18.6.1896 i Oslo-) var sønn av hovedbokholder Oluf Th. Danielsen og Julie Dahl. Gift 9.11 1927 med Elisabeth Hucke Speilberg. Immatrikulert ved NTH 1915, eksamen 1920 ved bygn.ing. avd. Utga visesamlingen Århøneklukk.

Arne Flood ( 3.3.1896 i Oslo - ) var sønn av apoteker F.W.Flood og Bertha Tormodsæter. Gift 1921 med Hanna Olsen. Immatrikulert ved NTH 1915, eksamen ved kjemiavd. 1920.

Einar E. Foss (11.7.1894 i Trondheim -) var sønn av skipsfører Joh.A.Foss og Sine Nielsen. Gift 22.3.1921 med Gerda Buzzi. Immatrikulert NTH 1915. Eksamen 1919 ved akitektavd. Privat arkitekt i Oslo.

Johan Nordal Grønningsæter (31.3.1894 i Nordal-) var sønn av kirkesanger Joh. Grønningsæter og Nikoline Uri. Gift 7.juli 1928 med Reidun Skjetne. Immatrikulert ved NTH 1915, eksamen 1919 ved maskinavd. Dr.techn. ved NTH.

Arne August Jakobsen (22.6.1894 i Trondheim -) var sønn av kasserer Ludvig Jakobsen og Nikoline Strøm. Gift 22.7.1925 med Borgny Solheim. Immatrikulert ved NTH 1915, eksamen 1919 ved maskinavdelingen. Ingeniør i Statsbanenes verksted i Trondheim.

Torleif Lyng Nissen ( 24.4.1896 i Trondheim -) var sønn av major Hartvig Nissen og og hustru født Lyng. Gift 29.12.1922 med Ågot Høstmark. Immatrikulert ved NTH 1915, eksamen ved elektroavd. 1919. Forstander ved Nissens arbeidshus i Trondheim.

Gunnar Schulerud (3.4.1895 i Trondheim -) var sønn av lektor Ludvig schulerud og Thora Østgaard. Gift 28. mars 1931 med Mina Roll Grønlie. Immatrikulert NTH 1915,uteksaminert 1919 på elektroavd. ansatt ved Trondheim Elektrisitetsverk.

Christian Norberg-Schulz (28.11.1897 i Oslo- 3.2.1926) var sønn av Thomas Norberg Schulz og Gustava Kielland f Bachke. Gift 7.7.1925 med Lura Lunde. Immatrikulert NTH 1915, uteksaminert 1919 på kjemiavd.

Nils Schøyen ( 11.1.1895 i Oslo - ) var sønn av tollkasserer Olaf Christian Schøyen og Anne-Cathrine Dahl. Gift 29.12.1923 med Astrid Ribsskog. Immatrikulert NTH 1915,uteksaminert 1919 på bergavd. Lærer ved Trondheim fagskole og Tekniske Aftenskole.

Arild Solberg (17.3.1896 i Trondheim - ) var sønn av arkitekt Lars Solberg og hustru født Floan. Gift 20.12.1921 med Elinor Sonja Brodtkorb. Immatrikulert NTH 1915,uteksaminert 1920 på elektroavd. Salgssjef ved A/S National Industri i Oslo.

Håkon Andreas Bleken (6.8.1896 i Lillehammer - ) var sønn av rektor Ingvald Bleken og hustru født Hovland. Gift 26.12.1923 med Brynhild Ribsskog. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på arkitektavdelingen. Arkitekt i Trondheim. Byggeleder ved Trondhjem Gamlehjem og Trondhjem kunstforening.

Hermann Fleischer (13.11.1897 i Trondheim -) var sønn av lektor Hans H. Fleischer og Benedicte Bratt. Gift 12.4.1930 med Didi Rusing. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på bygn.ing.avd. i 1920. Ansatt i Statsbanene.

Eivind Fossum (30.7.1895 i Trondheim - ) var sønn av skrifthugger Anders Fossum og Anne Ekrem. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på bygn.ing.avd. 1921.

Rolf Grøgaard (13.6.1896 i Kristiansand - ) var sønn av mønstringssjef Johan Fredrik Wilhelm Grøgaard og Edvarda With. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på maskinavd. 1916.

Erling Matheson Hjort (26.10.1897 i Hellerup -) var sønn av laboratorieforstander Lorents Harboe Hjort og Aslaug Matheson. Gift 9.2.1924 med Thyra Scheen. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på bergavd. 1922. Disponent i firmaet Erling M. Hjort A/S i Trondheim.

Jørgen Holmsen (18.2.1898 i Øvre Rendal -) var sønn av sogneprest Paul Holmsen og hustru født Ording. Gift 24.3.1924 med Solveig Storm-Eriksen. Fra 923 kjemiker og senere driftsleder ved Nidar Chokoladefabrik A/S i Trondheim.

Per Olai Hunstad (21.3.1897 i Harstad -) var sønn av snekkermester N.Hunstad og Inga Pettersen. Gift 19.12.1924 med Signe Haslerud. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på bygn.ing.avd. 1920. Ansatt i Sør-Trøndelg fylks veivesen.

Kaare Vedeler Jürgens (15.1.1896 i Trondheim -) var sønn av direktør ved Trondheim Mekaniske verksted H.G.Jurgens og Tyra Vedeler. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på arkitktavelingen 1921. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på ark.avd. 1921. Arkitekt i Trondheim. Utga oppslagsboken Norsk Bygningskatalog fra 1926.

Henry Olai Skånes (21.10.1897 i Trondheim -) var sønn av kjøpmann K.O.Skånes og Martine Næss. Gift 9.8.1925 med Therese Borowsky. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på kjemiavd. 1920. Direktør ved Reichardt Chokoladefabrik i København.

Gunnar Weidemann (5.6.1898 i Trondheim – 9.11.1927 ) var sønn av ingeniør Fredrik Weidemann og Aagot Solberg. Immatrikulert NTH 1916, eksamen på kjemiavd. 1920. Et stipend Kjemiingeniør Gunnar Weidemanns fond ble opprettet etter han.

Kristian Reinert Birkeland (17.2.1898 i Vinje -) var sønn av doktor T.G.Birkeland og Sigrid vesås. Gift 14.2.1926 med Aslaug Fjellanger. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på maskinavd. 1921. Konstruktør ved Marienborg verksted i Trondheim.

Anton Brandtzæg (20.2.1898 i Kvam -) var sønn av misjonssekretær Johannes B. brandtzæg og Tina Heuch. Gift 9.11.1929 med Gunhild Coldevin Frederiksen. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på bygn.ing.avd. 1922. Professor ved NTH.

Fridleif Frog (3.7.1895 i Eidsberg - ) var sønn av stasjonsmester A.M. Carlsen og Laura Grønvold. Gift 27.7.1932 med tannlæge Ingrid Munch Sivertsen. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på kjemiavd. 1921. Ansatt ved Lade fabrikker i Trondheim.

Carl Herstad (17.5.1897 i Trondheim -) var sønn av Lauritz Martin Herstad og Else Bigitte Farseth. Immatrikulert NTH 1917, eksamen 1926.

Gudmund Høyem ( 22.6.1893 i Trondheim -) var sønn av hospitalforstander Klaus Høyem og Johanne marie Nielsen. Gift 31.12.1926 med Birgit Grendahl. Kaptein i infanteriet og bygnngsteknisk konsulent i Bodø.

Thorvald Janssen (9.6.1898 i Strinda - ) var sønn av disponent Einar Janssen og Bergljot Jenssen. Gift 9.12.1922 med Magnhild Astrid Skjenneberg. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på kjemiavd.1921. driftsingeniør ved Trondhjems papir og Papfabrik.

Finn Klingenberg (10.1.1898 i Trondheim -) var sønn av konsul Ingvar Klingenberg og Astrid Berg. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på elektroavd. 1921..

Haakon Lie (9.7.1897 i Røros -) var sønn av bestyrer Petter Lie og Kristine Skancke. Gift 6.8.1927 med Margit Løvaas. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på elekroavd. 1921. Ansatt i Siemens A/S i Trondheim.

Johannes Unger Midelfart (15.5.1897 i Stohlhammer, Schlesien -) var sønn av direktør Peter A. Midelfart og Marie Gjerdrum. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på maskinavd. I 1922.

Thorleif Reinholt (30.3.1899 i Bosekop - ) var sønn av telegraffullmektig Haldor reinholt og Olga Sundelin. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på kjemiavd.1924. Innehaver av Reinholdts Patentkontor i Trondheim.

Frithjof Rode ( 29.7.1890 i Sverige -) var sønn av ingeniør Christian Arntz Rode og Valdis Matzow. Gift 28.3.1923 med Ellisif Pedersen. Immatrikulert NTH 1917, eksamen på arkitektavd. 1924. Arkitekt og infanterikaptein i Trondheim. Generalsekretær for Trøndelagsutstillingen og redaktør for boken om den. Bygget Gråkalbanens reataurant på Lian.

Johan Eduard Ryjord (12.4.1899 i Trondheim -) var sønn av revisor Johan Eduard Ryjord og Nicoline Løcke. Gift 6.8.1921 med Hanna Christine Helmers. Immatrikulert NTH i 1917, eksamen ved kjemiavd. 1921. Kjemiingeniør i Trondheim.

Leif Soelberg (7.9.1897 i trondheim -) var sønn av bestyrer Thormod Soeberg og Ellen Nedahl. Immatrikulert ved NTH 1917, eksamen ved bygning.ing.avd. 1923. Bygningsing.i Allentown Philadelphia.

Ingolf Stiegler (10.7.1898 i Bergen - ) var sønn av overrettssakfører Carl Stiegler og hustru født Lodtz. Immatrikulert ved NTH 1917, eksamen ved bygning.ing.avd. 1921. Disponent i A/S Betongbygg i Trondheim.

Johan Wleügel (2.3.1898 i Trondheim -) var sønn av direktør Severin Segelke Wleugel og Johanne Margrethe Thinn. Gift 16.9.1928 med Helga Ferdinanda Faye. Immatrikulert ved NTH 1917, eksamen ved elektroavd. 1921. Ansatt ved Nosk Aluminium Co. i Høyanger.

Mikal Buaas (3.4.1898 i Hommelvik -) var sønn av disponent Torstein Buaas og Kristine Vindal. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved maskinavd. 1922. ansatt i Statsbanen i Trondheim.

Olaf Eide (17.12.1898 i Trondheim -) var sønn av skipsfører Olaf Eide og Julianne Eriksen. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved elektroavd. 1923.

Harald Hofstad (16.4.1897 i Trondheim -) var sønn av arsenalforvalter L.Hofstad og Marie Floberg. Gift 26.6.1926 med Borghild Gotaas. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved bergavd. 1922. driftsing. Ved Svaneholms AB i Sverige.

Kristian Kielland (11.4.1899 i Trondheim -) var sønn av maler og arkitekt Gabriel Kielland og Margit Løchen. Gift 6.8.1927 med Magda Haugen. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved arkitektavd. 1926. Konservator ved Nordenfjeldske kunstforening.

Trygve Olavsson Klingenberg (18.2.1900 i Oslo-) var sønn av oberstløytnant Olav Trygvesson Klingenberg og Theodora Fay. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved arkitektavd. 1922. Arkitekt i Oslo.

Georg Fredrik von Krogh (30.12.1891 i Trondheim -) var sønn av major Kaspar krogh og Benedicte Finckenhagen. Gift 9.11.1929 med Ebba Louise von Krogh. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved kjemiavd 1921. Kjemiing. Ved Gullaug Sprengstoffabrikker i Drammen.

Martinus Lindstad (22.11.1898 i Stange -10.9.1930) var sønn av gårdbruker Martinus Lindstad og Anne Grinaker. Gift 5.7.1930 med Aggi Nielsen. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved maskinavd 1923.

Karl Theodor Nilsson 817.11.1898 i Trondheim -) var sønn av trelasthandler Anders Johan Nilsson og Johanne Margrete Galtung. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved kjemiavd. 1923.

Oscar Smedja (29.5.1899 i Trondheim -) var sønn av gullsmed Josef Smedja og Amina Elisiv Evensen.Gift 1.7.1929 med Zdenda Block. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved masikinavd. 1923. Maskiningeniør ved Skodaverkene i Tsjekkoslovakia.

Birger Thomseth (31.3.1899 i Trondheim - ) var sønn av snekkerformann John P.Thomseth og Karen Ustad. Gift 1929 med Louise Larsen.

Bjørn Trumpy ( 6.7.1900 i Bergen -) var sønn av oberst Georg Trumpy og hustru. Gift 27.6.1927 med Esther Hvoslef. Immatrikulert ved NTH 1918, eksamen ved kjemiavd. 1922. Dosent i fysikk ved NTH.


Lauritz Darre-Jenssen (14.12.1900 i Trondheim -) var sønn av direktør W.H.Darre-Jenssen og hustru født Christenen. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved bygn.ing.avd..1923.

Ivar Aas Eggen (7.3.1901 i Trondheim -) var sønn av kjøpmann Olaf Eggen og Augusta Aas. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved bygn.ing.avd..1924.

Vilhelm Esp ( 17.2.1900 i Trondheim – 9.5.1926 i trindheim) var sønn av byggmester Martin Olaf Esp og Karen Aas født Melvold. Gift 1924 med Kaja Svendsen. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved kjemiavd..1923.


Odd Guttormsen (25.8.1899 i Trondheim -) var sønn av stadskonduktør Sofus Emil Guttormsen og Thora Antonie Løvstad. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved arkitektavd..1923.

Herlof Herlofsen (5.6.1901 i Trondheim -) var sønn av tannlege Nikolai benjamin herlofsen og Karen Lovise Lindeman. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved arkitektavd..1923. Privatpraktiserende arkitekt i Tønsberg.

Johan Kraft Johanssen (26.7.1900 i Trondheim -) var sønn av rektor H.J. johanssen og Fredrikke Midelfart. Gift 16.5.1931 med Ingeborg Lund. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved bergavd.1924.

Johannes Johansson (12.8.1894 i Trondheim -) var sønn av murmester Isak johansson og Gjertrud Ingebrigtsen. Immatrikulert ved NTH 1913, eksamen ved bygn.ing.avd..1920. Ingeniør i New York.

Henrik Kiær (8.10.1898 i Trondheim -) var sønn av telegrafbestyrer Henrik Severin Kiær og Inga Margrethe Lorentzen. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved arkitektavd.1923. Arkitekt i Oslo.

Georg Rønning (28.9.1899 i Trondheim -) var sønn av fullmektig Georg Waldemar Rønning og Emmy Grøn. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved maskin.avd..1923

Reidar Øyen (19.5.1892 i Trondheim-) var sønn av materialforvalter Chr.Øyen og Gyda Regine Eriksen. Gift 20.9.1924 med Aasta Margot Elstad. Immatrikulert ved NTH 1919, eksamen ved maskin.avd..1923. Maskinteknisk konsulent i Bergen.


Kilde

  • 1. Vi fra NTH. De ti første kull 1910-1919. Georg Brochmann. Dreyers forlag 1934