WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Øvre Nyhavna boligfelt

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Oversikt over Nyhavna Øvre
Oversikt over Nyhavna Øvre

Øvre Nyhavna boligfelt, en større bydel i utbygging ved Ladebekken fra 2019 mellom Lade Alle, Lade Teknopark og Strandveien. Hemdal Eiendom er utbygger.

Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet etter omregulering fra industriformål til boligareal.

Lade allé vil senere bli opparbeidet som en bygate med reetablering av en historisk treallé.

Planområdet er ca. 30 daa og det planlegges for ca. 490 boenheter. De opp til 8 etasjer høye bygningene bærer navn som Bølgen, Broen, Svaberget, Baugen , Skjæret og Straumen.

Tidligere virksomhet her

Kilde