WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Østmarka sykehus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Østmarka sykehus

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15, på Østmarka, ble grunnlagt 1919 som Østmarken Hospital, senere kalt Trøndelag psykiatriske sykehus, i dag (2010) en del av Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus; St Olavs Hospital Divisjon Psykisk Helsevern.

Sykehuset ble oppført på gården Spannet i 1919 (arktitekt var Lars Solberg). Gården Østmarken ble innkjøpt av sykehuset i 1914 for å få mer jord til sykehusets gårdsbruk. Moen gård ble innkjøpt av sykehuset i 1937.

Sykehuset ble rekvirert av tyskerne under den annen verdenskrig og 210 av de 300 pasientene ble overført til andre sykehus, mens 70 ble utskrevet. Overlege August Johan Nissen holdt en kvinnelig jødisk pasient unna tyskerne krigen igjennom, ved å hevde at hun var for syk til å hentes. Sykehusdriften ble innskrenket til et minimum og drevet fra Bell skole i Selbu.

Pasienter og personale kom tilbake til Østmarka i løpet av juni 1945. Sykehuset ble fra 1992 drevet som en avdeling under Regionsykehuset i Trondheim, fra 2002 St. Olavs Hospital. I 2007 ble pasientene fra Haukåsen sykehus overflyttet til Østmarka.

Se også

Kilde