WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Åsveien skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Åsveien gamle skole

Åsveien skoleBreidablikk åpnet 1915, på en eiendom som hadde hørt til Marienlyst

gård. Grunnlaget for befolkningsveksten i denne del av Strinda var NSBs utbygging av jernbaneverkstedene på Marienborg. Jernbanefunksjonærene ville gjerne bo i nærheten og villabyen på Stavne oppstod. Det var for langt for barna å gå til Byåsen skole og kretsen ble delt i to: Byåsen og Åsveien. Nyskolen ble likvel administrert sammen med Byåsen til 1926. Skoletomten lå like ved trikkelinja, eller der hvor Thaulowbakken treffer Åsveien, og den første beskjedne skolebygningen står fortsatt på tomten. I 1922 stod en ny større bygning oppført (ark. Johan Peter Osness), og den gamle bygningen ble lærerbolig. Bygningen brant i 1941, og fikk da fjernet én etasje. Den gjenværende bygningen ble benyttet av Byåsen skole 1951-63, og senere av det som het Statens lærerskoleklasser i Trondheim. Den er nå revet. På begynnelsen av 1960-talet var elevtilstrømningen så stor til Åsveien skole at den nye skolekretsen Nyborg ble opprettet.

Åsveien skole

I etterkrigstiden økte elevtallet raskt i området (mellom 1940-60 med 264%) og nye bygninger ble oppført på den nåværende tomten i Fagertunveien 1951. Arkitekt var Roar Tønseth og de nye bygningene var bygd i jernbetong og oppført i to etasjer. Stilen var det sene 1940- og 1950-tallets pragmatiske stil med saltak med tegltekking, funkisvinduer og relativt varierte arkitektur. I 1954 ble det bestemt at en ”interkommunal folkeskole” skulle opprettes for de barna i skolens nærområde som hørte til Trondheim kommune. Desse resulterte i byggingen av det såkalte ”Trondheimsbygget” som stod ferdig 1957, og var også det tegnet av ark. Roar Tønseth. Det er den bygningen som ligger like øst og litt lavere enn hoveddelen, for øvrig ombygd 1984 (ark. Nils Henrik Eggen). Lærerskolen som hadde startet opp på tomten til gamle Åsveien skole, begynte 1960 byggingen av en rekke paviljonger like øst for Åsveien skole (ark. Helge Abrahamsen og Hans Grinde). Disse hørte formelt til Åsveien, men skulle leies av lærerskolen i Trondheim, og senere tilbakeføres. Lærerskolen ble likevel på plassen til 1994, og bygningene har i dag en litt uklar status. Det ble 1989 bygd en paviljong (ark. Selbuhus) for spesialundervisning, også noen av de gamle lærerskolebygningen brukes visstnok til dette formål. I 1997 ble et tilbygg i tilnærmet ”funkisstil” reist i det tidligere gårdsrommet mot Fagertunveien. En viss kvalitetsmessig forringelse har skjedd i senere tid med utskiftinger av eldre vinduer med nyere metallvinduer av utpreget fl at karakter. Skolen ble rosende omtalt på 1950-tallet, og var tidligere kjent for sin rike kunstneriske utsmykning.

Åsveien skoles bygninger

Nye Åsveien skole og flerbrukshall bygges i 2013 på tomta for nåværende Åsveien skole. Prosjektet baseres på bærekraftige løsninger og skal redusere klimagassutslippet knyttet til transport, stasjonær energi og byggematerialer. Prosjektet hadde byggestart i juli 2013. Skolen ferdigstilles i desember 2014, hallen ferdigstilles i februar 2015.


Se også

Kilde

  • 1. Byantikvaren om skolene i Trondheim
  • 2. Digitalt museum

Eksterne lenker