WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Åsvang skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gammelskolen på Åsvang

Åsvang skole (barneskole) ligger i Gamle Jonsvannsveg 12 på Moholt i Strinda, Trondheim kommune. Skolen ble åpnet 10. januar 1881, arkitekt var Ole Falck Ebbel. Gammelbygget ble påbygd i 1911.

Åsvang skole i 1958. Avdelingen til høyre ble bygget i 1962.
Åsvang skole i 1964. Gymnastikksalen til venstre og vaktmesterbolig på hjørnet ble bygget i 1962. Foto: Jan Habberstad

Åsvang skolekrets ble opprettet i 1858 med fast skole på Bones skole, en tidligere husmannsplass under Granåsen gård, og Betseme på Berg Søndre. Her hadde fastskolen i Strinda lokaler inntil flyttingen til Åsvang 1881. Skoletomten ble fradelt Moholt østre og solgt til Lade skolekommune. Noe senere ble bygningen på Bones revet. Den første tiden i Jonsvannsveien var kretsen omfattende og rommet både Nardo, Blussuvoll, Brundalen og deler av Jonsvatnet. Senere ble følgende kretser skilt ut: Berg 1931 (områder fra Nidarvoll, Åsvang og Strindheim; Nardo 1969 (overtok elever fra Blomsterbyen og Othilienborg, Berg overtok Østre og Vestre Moholttun); Brundalen 1973 (fra Granåslia).

Gammelskolen på Åsvang

Bygningen i midten er fra 1881, påbygd i 1911. Bygningen til venstre er fra 1927. Til høyre i bildet ser vi skolehagen og kjøkkenhagen for bestyreren.


I 1927 ble enda en toetasjes trebygning oppført i vinkel og østfor gammelskolen. Det var en tradisjonell skolebygning som vi ikke kjenner arkitekten til. Etter krigen, i 1954 fikk denne et tilbygg i nord, sokkel pluss én etasje, tegnet av arkitekt Ingvar Tagseth. Denne ble revet i anledning nybyggingen på skolen som begynte i 2003.

Skolen hadde søkt om å få bygge gymsal siden lenge før krigen, men den stod ferdig først 1962, tegnet av Roar Tønseth for Strinda bygningssjefkontor. Den rommet da også to klasserom, en musikksal, og en vaktmesterbolig. Bygningen kom til å få stor betydning som samlingslokale for kretsen. Den høye slanke bygningen i lys puss er et fint eksempel på den tidlige etterkrigstiden pragmatiske arkitektur, og dessuten med et snev av nyklassisisme.

Flyfoto Åsvang skole 1973

I 1974 ble et større toetasjes nybygg tatt i bruk, tegnet av arkitekt Bjarne Borgersen. Det gav rom til en rekke funksjoner som lærerrom, bibliotek, klasserom ogdessuten rom knyttet til helseformål. Denne bygningen ble senere i 2003 bygd sammen med det nye skoleanlegget. Det foreløpig siste byggetrinn ved Åsvang ble tegnet av arkitektfirmaet Vis-Á-Vis, og er holdt i senere tids fargesterke og mer dekorativt orienterte arkitektur.

Til hundreårsjubileet i 1981 fikk skolen som gave bronseskulturen ”Velstandsgris” av kunstneren Øyvind Åstein.

I 2003 stod et helt nytt skoleanlegg ferdig.
Byggene fra 1927, 1954 og 1962 ble revet, mens bygget fra 1974 ble renovert og bygget sammen med siste bygg.
Der gymnastikkbygget fra 1963 stod, er det bygget en barnehage, Åsvang barnehage.


Nyskolen på Åsvang

Her ser vi nyskolen fra 2003.
Foto: Jan Habberstad

I 1969 ble både den nye fanen og den gamle båret i 17. maitoget

Fanene til Åsvang skole


Åsvang jentelag

Fysisk idrett har alltid vært viktig ved skolene. I en særstilling for fremme av idrett ved Åsvang skole har Aasta Mo Prøsch stått. Hun har selv også sprunget 60-meteren på 8,4. Personen i 1. rekke til høyre er Gunhild Knotten.

Se også

Kilde

Eksterne lenker