WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Åsheim ungdomsskole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Åsheim ungdomskole
Åsheim ungdomsskole, Myrstadveien 3, mottar barn fra Kattem og Heimdalsområdet, og er nært knyttet

til Åsheim barneskole - som de deler tomt med. Begge skolene ligger på det som før ble kalt ”Ustmyren”. Skolen ble planlagt i daværende Leinstrand kommune og åpnet 1965, dvs like etter at Leinstrand kommune hadde blitt slått sammen med den nye storkommunen Trondheim.

Flyfoto Åsheim

Byggesøknad for skolen ble innsendt av arkitektene Ivar Aukrust og Trond Thommesen i 1963, og prosjektet ble da beskrevet som en ”linjedelt ungdomsskole”. Anlegget var u-formet med en midtre toetasjes del i mur omgitt av to énetasjes fløyer: sør-østre fløy med klasserommene, mens nord-vestre fl øy inneholdt spesialrommene. Slik dannes også skolegård som åpner seg mot syd. Fløyene, eller paviljongene har klasserom på hver side, og gang med overlys i midten. Fasadekonstruksjonene synes litt forskjellig på den nord-vestre og den østre fl øyen, hvor den førstnevnte fasaden avgjort er den arkitektonisk mest forseggjorte. Den sør-østre fløyen som går langs Myrstadvegen fortsetter også litt forbi administrasjonsdelen, og her er skolens gymsal, med dobbel takhøyde. I denne delen av skoleområdet er også en idrettshall, ”Åsheimhallen”, som ble bygd senere er konstruert som en halvsirkel og bygd med hjelp av limtrebjelker.Et par midlertidige paviljonger, oppført 1985 og 2000, var også oppført på skoleområdet.

Åsheim ungdomskole-før 2003

Både skolen og idrettshall ble senere revet, og nye bygninger ble oppført på den gamle idrettsplassen. Ny skole skal stod ferdig i 2004/ 2005.


På skolegården er bronsestatuen ”Rytmelek” av Astrid Dahlsveen fra 1983, bekostet av Kaare Romulslis legat og Kulturfondet.


Åsheim barneskole ligger i Myrstadvegen 1.


Se også


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Byantikvarens notat