WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Åsheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Åsheim 2015. Foto: Jan Habberstad
Åsheim, gnr 48 bnr 3, som ligger syd for Granåsvegen ved tidligere Granåsen Leir, er sammensatt av 4 parseller. fra Granåsen gård og Dragvoll gård.

Åsheim 1952. Widerøes flyfoto

Åsheim i 1952 fotografert av Eiderøes Flyveselskap. Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Bilde fra Strinda bygdebok

Våningshuset er det eneste gjenværende bygningen i 2008. Bilde fra Strinda bygdebok 1. bind

Det var Engelbrekt Thun på Dragvoll som solgte parsellene Volden og Rydningen på tilsammen 40 dekar til murmester August Peter i 1850. Han var av tysk herkomst og flyttet senere til Wien. I 1852 kjøpte fogd Anders Bernhoft Åsheim. Bernhoft fikk i 1855 kjøpt parsellen Østvoll på ca 24 dekar, som tidligere lå under Dragvoll. Året før hadde han kjøpt en parsell fra Granåsen gård og lagt til gården.

Etter Bernhoft ble Peter J. Edøe eier, fra 1897 J.K. Strøm. Kjelberg Skjønberg ble ny eier fra 1902 og i 1916 tilhørte eiendommen Ole Skjønberg (1884-1955).

Ole Skjønberg ble gift med Åse Marie Moxnes (1889-1963). Barn: Ingrid Skjønberg (1913- 2015), hun gift 1.7.1939 med Håkon Gunerus Løberg (1901 i Melhus- 1964); Ottar Skjønberg 81912-1992); Erling Kjelberg Skjønberg (1916-1944); Åse Marie Skjønberg (1917-); Rolf Skjønberg (1919- 1943); Sigrid Oline Skjønberg (1925-).

Senere eier ble Knut Mælan (19.5.1903 i Stjørna-), sønn av Petter Mælan og hustru Karoline. Gift 1925 med Johanne Gangås (20.11.1898 i Orkdal-), datter av Anders Gangås og hustru Marta.

Luftwaffe bygde et verksted her under 2. verdenskrig kalt Granåsen Leir.

Områdeplan Jordbærstien

Fra 2006 begynte utbygging av et større boligfelt her. Granåslia boligfelt ligger mellom Granåsveien og Jonsvannsvegen. Boligområdet er delt i flere delfelt, totalt er det 6 stk. Heimdal entreprenør AS ble tildelt 3 totalentrepriser. De bygde ut flere borettslag her. Jordbærstien er fortsettelse av feltene Kirsebærskogen (6 hus - 108 leiligheter) og Eplehagen (6 hus - 80 leiligheter).

I 2013 er det blitt leiligheter i hovedlåna på Åsheim. Låvene er revet og bårstua (omtalt i artikkel om Ingrid Løberg, er blitt totalrenovert.

Jordbærstien bygget i 2007-2008


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges bebyggelse s 1215

Les også

Eksterne lenker