WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Årsberetning 2016-2017

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Årsberetning for Strinda Historielag 2016-2017.

Styret:

 • Jan Habberstad, leder
 • Kari Grendahl Auran, kasserer (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Solveig Solem, nestleder (valgt fram til årsmøtet 2017)
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem (valgt fram til årsmøtet 2017)
 • Andreas Glimstad, sekretær (valgt fram til årsmøtet 2018)

Vararepresentanter til styret:

 • Johan Egil Dreier (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Lene Strøm ( valgt fram til årsmøtet 2017)

Valgkomite:

 • Ingvald Sivertsen (valgt fram til årsmøtet 2017)
 • Jan Erik Hokstad (valgt fram til årsmøtet 2018)
 • Ragnhild Lande (Valgt fram til 2019)

Revisor:

 • Roar Andersen (valgt på ekstraordinært årsmøte 5. april 2017)


Æresmedlemmer:

 • Sigurd Fjær
 • Randi Moxness
 • Knut L. Vik
 • Solveig Solem
 • Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Redaksjonskomite for årboka:

 • Knut L. Vik, redaktør
 • Nils Estenstad
 • Solveig Solem
 • Per-Solve Tretli
 • Randi Tvete Vik
 • Jan Breida
 • Ingvald Sivertsen
 • Sigurd Fjær

Medlemstall: Medlemstallet er fortsatt økende. Til tross for at 40 medlemskap ble sagt opp av styret ved inngangen til 2017, er vi i fortsatt vekst i antall medlemmer. Ved utgangen av årsmøteperioden har 603 betalt kontingent for 2017. Hele 70 medlemmer har ennå ikke betalt kontingent etter 2 varsler/purringer i løpet av året (57 medlemsskap). Antall registrerte medlemmer er 336 enkeltmedlemmer og 173 parmedlemsskap (totalt 509). Dette er en netto økning på 17 medlemmer siste år.

Styret vurderer for tiden innføring av tjenesten Vipps som en supplerende betalingsmåte.

Virksomhet i perioden: Vår årbok Strinda - Den gang da 2016- samt vårt digitale leksikon WikiStrinda, inneholder nå en ajourført liste over lagets produksjon av historisk materiale gjennom 20 år.

I 2017 har historielaget kjøpt inn 51 bilder, hovedsakelig flyfotos, fra Fjellanger-Widerøe. Dette hovedsakelig med tanke på evt. senere å lage en billedbok for Strinda. Styret har tilrettelagt for arbeid med billedgjenkjenning høsten 2017, bl. a et eget medlemsmøte 6. desember 2017. 10 av bildene er blitt forstørret og inngår i en «vandreutstilling» som får premiere på Slektsforskerdagen lørdag 28. oktober på Strinda videregående skole klokken 10-15.

Styremøter:

 • Det er avviklet 6 styremøter. 57saker er behandlet.

Uttalelser:

 • Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til Trondheim kommune.

Eksterne tilskudd:

 • Historielaget søkte om tilskudd i forbindelse med 20-årsjubileet til Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Sistnevnte har gitt tilsagn om økonomisk støtte med kr 10.000 som utbetales etter rapporteringen for 2016-2017.

Prosjektrettet virksomhet med eksterne tilskudd:

 • Historielaget ble høsten 2016 oppfordret av Landslaget for Lokalhistorie til å søke Studieforbundet om prosjektstøtte, dette for å profilere historielagenes arbeid i Norge. Strinda historielag søkte, og fikk tilsagn om støtte til prosjektene 234469 «Vi lager årbok for historielag», og 234467 «Bilder fra Strinda-identifisering og bruk». Prosjektene må rapporteres innen første del av desember 2017.

Medlemsmøter:

 • 16.11.2016 BOKSLEPPET 2016 – Strinda vgs.

Vel 200 medl. var til stede da årbokredaktør Knut L. Vik presenterte boka med 11 artikler Flere av forfatterne var også til stede.

 • 10.12.2015. Førjulstreff på Moholt Bibliotek.

Jan Fredrik Sagdahl fra Slekt og Data orienterte om Trondheimsbasen 2017. Slekt og Data hjalp til med veiledning og søk i slektsdatabaser.

 • 18.01.2017. Strinda vgs.

Inger Selven Watts fortalte fra sin bok «De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms».

 • 02.03 2017. Strinda vgs.

180 frammøtte satte stor pris på dokumentarfilmen «Det grodde fram». Filmen er en dokumentarfilm produsert av kinosjef Lyder Selvig i 1947. Professor emeritus Bjørn Sørensen innledet.

 • 05.04.2017. Ekstraordinært årsmøte.

Roar Andersen ble valgt til revisor for 2017. Dag Bertelsen fortalte fra sin bok «Kirker i glemselens slør-søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen» med hovedvekt på Trøndelag.

 • 14.06.2017. Vårtur til Hitra 2 busser med 115 medlemmer besøkte Hopsjøbrygga og Dolm kirke.
 • 07.09.2017. Høsttur til Malvik og Stjørdal med 44 besøkende på Mostadmark Jernverk og Hjelseng gård..
 • 25.10.2017. Strinda vgs. ÅRSMØTE. Prof. em. Arne Espelund kåserte om:

Keltisk/romersk jernalder i Trøndelag. Kontakt med Romerriket.

Digitale medier: Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er i fortsatt vekst. Den har hatt over 98.500 besøkende siden oppstarten i 2007 og en økning på 13.700 det siste året. Vårt digitale leksikon WikiStrinda har nå 20,3 mill. sidehenvisninger, en stor økning på 5,4 mill. siste år. Det er nå lagt inn over 27.300 sider, en økning på over 2.200 denne perioden. Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger her ned et svært stort arbeid. På vår Facebook-side er det nå vel 2.200 som ”liker” oss, en økning på nesten 300. Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 1.378 ”likes”, en øking på ca. 200 siste år.

Årboka – Strinda den gang da 2016: Styremedlemmer med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Den er solgt i butikker og på nett, utdelt gratis til betalende medlemmer og gitt som gaver i ca. 1800 eksemplarer. Salgsprisen var kr. 200. Styret benytter et nettverk av forretninger som omsetter årbøker for historielaget. Men uten redaktør, årbok-komite og forfattere blir det heller ingen årbok! En stor takk til alle for det omfattende arbeidet som er nedlagt også for 2016-utgaven! Og aller størst takk til redaktøren Knut L. Vik for det omfattende arbeidet han nok en gang har utført med glans!

Kontakt med andre foreninger etc.

 • Vi har vært til stede på medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag.

Lederen deltok på Sør-Trøndelag historielags årsmøte i Trondheim 18 mars 2017.

 • 29. oktober 2016 deltok Solveig Solem og Jan Habberstad på Slekt og Data sin Slektsgranskingsdag på Sverresborg. Jan holdt foredrag om WikiStrinda for over 100 tilhørere.

Jan Habberstad og Ester Habberstad var representanter fra Sør-Trøndelag på årsmøtet i Landslaget for Lokalhistorie, Gjøvik 7.-9. mai 2017.

Solveig Solem deltok på Historiedagene i Trondheim 23-24. juni 2017.

Jan Habberstad deltok på Byåsen Historielags 25. års jubileum 6. oktober 2017

En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til lederen. Vi svarer om vi kan eller sender forespørselen videre til Slekt og Data-Sør-Trøndelag.


Strinda, 11. oktober 2017
Styret