WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Årsberetning 2015-2016

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Styret:
Jan Habberstad, leder
Kari Grendahl Auran, kasserer
Solveig Solem, nestleder
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem
Per Inge Hønnås, sekretær

Vararepresentanter til styret:
Andreas Glimstad
Lene Strøm

Valgkomite: Randi Moxness
Ingvald Sivertsen
Jan Erik Hokstad

Revisor:
John Hofstad Selnæs

Æresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik

Redaksjonskomite for årboka:
Knut L. Vik, redaktør
Nils Estenstad
Solveig Solem
Per-Solve Tretli
Randi Tvete Vik
Jan Breida
Sigurd Fjær

Medlemstall:
Medlemstallet er fortsatt økende. Ved utgangen av årsmøteperioden har 550 betalt kontingent for 2016. Antall registrerte medlemmer er 330 enkeltmedlemmer og 165 parmedlemsskap (totalt 660). Dette er en økning på 54 medlemmer siste år.

Virksomhet i perioden:
Strinda historielag ferier 20 års virksomhet i 2016. Styret besluttet derfor høsten 2015 å markere denne begivenheten gjennom hele året samt å markere dette overfor omverdenen med en noe høyere grad av markedsføring og spredning av vår historiske viten. Styret lot utarbeide en «Strindakalender 2016», noe som også ga mulighet til å benytte kalenderen som bakteppe i markedsføringen. Det er hver måned presentert kalenderbilder og artikler om historiske steder i Strinda på sosiale medier. Responsen har etter det vi har erfart, vært entydig positiv og stor.

Styret fikk utarbeidet en egen jubileumslysestake med lagets logo i et begrenset opplag produsert av vår lokale kunstner Margit Sandvik. Jubileumsgaven ble overrakt tilstedeværende årbokforfattere samt tillitsvalgte ved jubileumsmarkeringen 9. mai. Lysestaken benyttes også som gave til våre foredragsholdere.

Den kommende årboka «Strinda - den gang da 2016» vil inneholde en oversikt over alle artikler i årbøkene utgitt i tidsrommet 2001-2016. Den samme oversikten vil finnes i vårt digitale leksikon WikiStrinda.

 • Styremøter: Det er avviklet 6 styremøter. 50 saker er behandlet. Møtene avholdes privat hos styremedlemmene.
 • Uttalelser: Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til Trondheim kommune.
 • Medlemsmøter:
 • 1. 18.11.2015 BOKSLEPPET 2015 – Strinda vgs.

Vel 150 medl. var til stede da årbokredaktør Knut L. Vik presenterte boka med 9 artikler Flere av forfatterne var til stede.

 • 2. 05.12.2015. Moholt Bibliotek.

Finn Karlsen fra DIS orienterte om Trondheimsbasen og slektsgransking. Mange medlemmer hentet årbok, kjøpte Strindakalender og fikk studere gamle Strindabilder.

 • 3. 27.01.2016. Strinda vgs.

Over 120 medlemmer hørte Karl H. Brox, Herman Hansen og Knut Sivertsen fortelle om 2. verdenskrig i Trondheim/Trøndelag med utgangspunkt i sin nye bok «Bunkeren».

 • 4. 02.03.2016. Strinda vgs.

Haldis Isachsen kåserte over temaet «Mitt Trondheim» og presenterte bl.a. gamle Trondheimsbilder fra sin siste bok. «Husker du»-stemning blant ca. 100 medlemmer

 • 5. 09.05.2016. 20-års bursdagsfest på Vegamot Kafe.

Det var «stinn brakke» da lederen kunne ønske velkommen til bursdagskake og et rikholdig program. Det var musikk ved Sigmund Tvete Vik og mor Randi (fiolin og piano), utdeling av nyprodusert lysestake til innbudte årbokforfattere og tillitsvalgte samt overrekkelse ved bytegner Leif O. Furseth av en tegning av det gamle Strinda samvirkelag. Det var hilsener fra «nabohistorielag» samt presentasjon av gamle Strindabilder ved Knut L. Vik.

 • 6. 15.06.2016. Vårtur til Løkken med guidet omvisning i Gammelgruva og Bergverksmuseet. Togtur med Thamshavnbanen og avsluttende middag på Bårdshaug Herregård. Fullsatt 94 seters buss. Medlem Harald Ese, tidligere bergingeniør i over 20 år på Løkken, var kunnskapsrik guide på bussturen.
 • 7. 31.08.2016. Vel 80 medlemmer på guidet kanal- og elvetur i Trondheim med avslutning på Munkholmen. Besøk og orientering i tårnet og avslutning med eplekake i restauranten.
 • 8. 28.09.2016. Strinda vgs.

«Sigrid Undset og de gode hjelperne på Kalvskinnet» Kåseri ved Nan Bentzen Skille

 • 9. 26.10.2016. Strinda vgs. ÅRSMØTE

Kåseri ved historiefortelleren Hans Olav Løkken før årsmøtesakene.

Digitale medier:
Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er det kanskje mange historielag som misunner oss. Den har hatt over 84 800 besøkende siden oppstarten i 2007 og en økning på 12 600 det siste året. Vårt digitale leksikon Wiki Strinda har nå 14,8 mill. sidehenvisninger, en økning på 3,5 mill. siste år. Det er nå lagt inn over 25 100 sider, en økning på over 4 700 denne perioden. Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger her ned et svært stort arbeid. På historielagets Facebook-side er det nå vel 1 920 som ”liker” oss, en økning på 630. Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 1 193 ”likes”, en øking på ca. 400 siste år. Det er å håpe at den økende historieinteressen blant den ”yngre garde” fortsatt fører til økt oppslutning om historielagets aktiviteter. Se også pkt. 6a)

Årboka – Strinda den gang da 2015
Styremedlemmer med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Den er solgt i butikker og på nett, utdelt gratis til betalende medlemmer og gitt som gaver i ca. 1800 eksemplarer. Salgsprisen var kr. 180,-. Sigurd Fjær og styret har skaffet et nettverk av forretninger som omsetter årbøker for historielaget. Men uten redaktør, årbok-komite og forfattere blir det heller ingen årbok! En stor takk til alle for det omfattende arbeidet som er nedlagt også for 2015-utgaven! Og aller størst takk til redaktøren Knut L. Vik for det omfattende arbeidet han nok en gang har utført med glans! Kontakt med andre foreninger etc.:

 • Strinda historielag er anmodet av Strinda Videregående skole om å medvirke i historieundervisningen i inneværende skoleår.
 • Vi har vært til stede på medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag.Lederen deltok på Sør-Trøndelag historielags årsmøte i Rissa 12.mars 2016.
 • 31. oktober 2015 deltok Solveig Solem og Jan Habberstad på DIS sin Slektsgranskingsdag i Gunneriusbiblioteket.
 • Styret har samarbeidet med andre historielag i Trondheim Øst, Strindamarkas Vel og kommunale komiteer/utvalg vedr. registrering og merking av kulturminner i østområdene.
 • Byvandring/Strindavandring fra Berg kirke etter gudstjeneste, kirkekaffe og visning av bilder fra Strinda v/ historielaget. Vandring med Gunnar Houen og Mette Bye som viste bygge- skikk i Strinda. Samarbeid med Fortidsminneforeningen 23.10.2016

En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til lederen. Vi svarer om vi kan eller sender forespørselen videre til DIS-Sør-Trøndelag.

Strinda, 11. oktober 2016
Styret