WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Åndelige og moralske forhold på 1600-tallet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Lensregnskapene og justisprotokollene forteller om aIle de forgåelsene som ble straffet. Det viser seg at moralen ikke var synderlig høy. Går en igjennom sakefalls-listene i Iensregnskapet fra 1600 og til 1660, vil en finne at omtrent 2/5 av aIle forseelser og forbrytelser gjelder sedeligheten. Mest alminnelig er leiermål, dernest atforlovede folk begynner det ekteskapelige samlivet for tidlig. Det ser ut som om forholdene ikke er bedre enn i reformasjonshundreåret, iallfall ikke til å begynne med.

De moralske forholdene har imidlertid bedret seg. I justisprotokollene for slutten av 1600-tallet er brudd mot sedeligheten i denne forstand ikke på langt nær så hyppig.

Værst var gapestokken, som sto reist utafor kirkedøra. Løse kvinnfolk skulle stå nakne i den og etter publiqve absolvering vises ut av bygda. I lensregnskapene for 1657-58 er det ei kvinne, Marit på Leira, som ble straffet på denne måten.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker